onsdag 6. nov. 2019

Ny tidslinje om genforeningen 1920

Som en del af den større planlagte markering af Genforeningsjubilæet i 2020 har Rigsarkivet i dag lanceret en ny tidslinje: “Genforeningen 1920”. Her får folkeskole-, gymnasie- og HF-klasser gratis adgang til originale kilder, der fortæller om de begivenheder, der førte til, at Sønderjylland efter 56 år under tysk herredømme blev forenet med Danmark.

Ud af magasinernes mange gemmer har Rigsarkivet fundet traktater, erindringer, dagbøger, breve og andre kilder, der bringer eleverne helt tæt på de historieskabende mennesker, som oplevede genforeningen 1920 med egne øjne.

Tidslinjen rummer en bred vifte af kilder i både original og læsevenlig udgave med tilhørende niveaudelte arbejdsspørgsmål. Der er både mulighed for at samle viden og arbejde med kildekritik. Til sidst kan eleverne quizze mod hinanden på den viden, de har opnået i tidslinjen.

Som noget nyt rummer tidslinjen en længere, trykt baggrundstekst: ’Historien bag Genforeningen’ og en ’Begivenhedsoversigt’, som eleverne kan støtte sig til undervejs.

Tidslinjen kan findes på www.kilderne.dk/tidslinjer.

Tidslinje - genforeningen