onsdag 17. feb. 2021

Ny digital arkiveringspolitik og bevaringsstrategi

Rigsarkivet har udarbejdet en ny digital arkiveringspolitik og bevaringsstrategi. De skal sikre omkostningseffektiv bevaring af digitale data på en måde, der giver større genanvendelighed for brugerne og hurtigere adgang til data.

Rigsarkivet har det seneste år arbejdet på at gentænke og udarbejde politikken og strategien for digital arkivering. De er nu klar, og skal sætte retning for Rigsarkivets arbejde med digital arkivering og bevaring i de kommende år.

Strategien og politikken er udarbejdet i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, og kan bruges både internt og eksternt til at fortælle om, hvorfor og hvordan Rigsarkivet praktiserer arkivering af data for eftertiden.

”Vi præsenterede udkast til politik og strategi for vores kollegaer i de statslige og kommunale myndigheder og modtog konstruktiv feedback. Vi har set frem til at præsentere de endelige udgaver for verden herunder også vores kollegaer hos de andre nationalarkiver” udtaler enhedschef Jan Dalsten Sørensen.

Hvordan er politikken og strategien relevant for dig?

Politikken består af en række pejlemærker, som sætter retningen for, hvordan Rigsarkivet udvikler nye løsninger for bevaringen af digitalt skabte data og træffer nye beslutninger. Vi skal samarbejde om løsninger og bidrage til, at indsatsområderne i strategien bliver virkelige i et omfang og på en måde, der er skræddersyet til brugernes behov. Det er derfor vigtigt at dataskabere, leverandører og brugere orienterer sig i dokumenterne om, hvad vi gør i dag, og hvad vi vil opnå.

Et lille udpluk fra politikken

Rigsarkivet er Danmarks digitale hukommelse. Vi sørger for at bevare data fra vores samfund, som er værdifulde af historiske, forskningsmæssige eller retlige grunde. Vi har i mange år arbejdet målrettet på at bevare digitale data, og vi sikrer, at data bevares i en form, så de kan forstås og anvendes både på kort og langt sigt. Vi bevarer med andre ord for at besvare de spørgsmål, nutidens og fremtidens borgere, forskere og øvrige i samfundet stiller.

Vores vision for digital arkivering er:

Rigsarkivets arbejde med digital arkivering skal sikre en omkostningseffektiv bevaring af
flere typer af bevaringsværdige data på en måde, der sikrer
større genanvendelighed for brugerne og muliggør en
hurtigere adgang til data.

Læs politikken og strategien her