onsdag 4. maj. 2016

Ny dansk/ islandsk udgivelse giver værdifuldt historisk indblik

Værdifulde dokumenter fra Den islandske Landkommission 1770-1771 bliver udgivet på vegne af Islands Nationalarkiv i samarbejde med Rigsarkivet i Danmark og Islands Historiske Forening. Det første ud af seks bind er netop udkommet.

Dokumenterne stammer fra Den islandske Landkommission, som rejste rundt i Island fra foråret 1770 til efteråret 1771 og samlede breve og indberetninger fra landets beboere om hvad som helst, de mente kunne være bedre.

Embedsmænd besvarede spørgsmål om mange sider af samfundslivet i landet. Og menigmand blev tilskyndet til at fremkomme med sine synspunkter. Flere hundrede mennesker reagerede på opfordringen. Denne forbindelse med den almene befolkning gør arkivet meget specielt og værdifuldt.

Historisk værdi

Udgivelsen vil omfatte seks værker, hvoraf det første netop er udkommet og det sidste udkommer i 2018. Udgivelserne indeholder alle dokumenter fra landkommissionen, breve fra beboerne, præster, sysselmænd, lovmænd og højere embedsmænd, samt alle dokumenter fra selve kommissionen inklusive mødereferater og forslag om islandske anliggender.

Arkivet kaster lys over det islandske samfund omkring 1770, og dokumenterne belyser dansk forvaltning, og hvordan enkelte områder af det dansk-norske rige var forbundet med det centrale styre.

Støtte fra Augustinus Fonden i Danmark

Augustinus Fonden i Danmark er hovedsponsor og foruden Islands Nationalarkiv har projektet modtaget store bidrag fra Rigsarkivet i Danmark, Islands Historiske Forening og Islands Forskningsfond. Projektet har tidligere fået støtte fra Islands Forskningsråd og Letterstedtska föreningen.

Værkets redaktører er Hrefna Róbertsdóttir og Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir. Med dem samarbejder Christina Folke Ax, Leon Jespersen og Steen Ousager fra Danmark og Jóhannes B. Sigtryggsson og Helgi Skúli Kjartansson fra islandsk side.

”Dokumenterne kaster lys over det islandske samfund i det 18. århundrede og giver samtidig et indblik i den danske forvaltning. Det en vigtig del af en fælles kulturarv, og vi er glade for at kunne bidrage til at de seks værker bliver udgivet”

– Rigsarkivar Asbjørn Hellum

Skelsættende samarbejde

Denne udgave har stor betydning for samarbejdet mellem Islands Nationalarkiv og Rigsarkivet i Danmark. I forrige århundreder var disse to landes historie sammenvævet, og disse udgivelser kaster lys over, hvordan forholdet og forbindelsen mellem landene var. Dokumenterne er en fælles kulturarv, og projektet er skelsættende i arkivernes samarbejde.

Bestil bogen hos Den islandske historiske forening, Sögufélag.
Pris: 480 Dkr. + porto. Send en mail til sogufelag@sogufelag.is