lørdag 14. jan. 2017

Ny bog om velfærdsstatens universitetspolitik

Else Hansen, seniorforsker ved Rigsarkivet, udkommer 27. januar 2017 med bogen Professorer, Studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975. Museum Tusculanums Forlag.

Bogen følger udviklingen i Danmark fra eliteorienterede universiteter til velfærdssamfundets masseuniversiteter. Udviklingen sker på baggrund af ændringerne i universitetspolitikken 1950-1975.

“Med denne bog gives en kildebaseret fremstilling af universitetspolitikken i 1950’erne og 1960’erne. Her er det ikke det enkelte universitet med dets særlige udviklingstræk, som er i fokus, men en samlet analyse af periodens politiske diskussioner,” siger Else Hansen.

Hun tager i sin analyse udgangspunkt i arkivalier fra bl.a. udvalg under Undervisningsministeriet. De arkivalier er ikke før blevet benyttet i videnskabeligt arbejde. Analysen koncentrerer sig om de universitetspolitiske diskussioner, magtkampene om de danske universiteter, og hvordan overordnede strømninger i velfærdsstaten påvirkede universitetspolitikken.

“Kildebaseret forskning om de danske universiteters historie vil ikke nødvendigvis betyde, at universitetshistorie bliver brugt med større præcision. Men det vil forhåbentligt betyde, at det er nemmere at udfordre de fortolkninger, der bygger på erindringer eller bruges til at fremme aktuelle dagsordener. Med denne kildebaserede fremstilling ønsker jeg at skabe indsigt i periodens dilemmaer og konflikter og at give læseren grundlag for egen refleksion over de behandlede emner,” siger Else Hansen.

Læs pressemeddelelsen fra forlaget