tirsdag 29. mar. 2016

Ny bog om udnyttelse af Grønlands uran

Uranbjerget. Om forsøgene på at finde og udnytte Grønlands uran fra 1944 til i dag

De senere års debat om udnyttelse af værdifulde metaller i de grønlandske fjelde har en lang og dramatisk forhistorie. I den nyligt udkomne bog Uranbjerget fortæller Henrik Knudsen og Henry Nielsen om de hemmelige forsøg på at lokalisere uranreserver i Grønland i årene under og efter Anden Verdenskrig. De fortæller også om de kostbare prestigeprojekter på Kvanefjeld fra 1955 til 1985, der først prægedes af optimisme og atomeufori, men endte med at sande til på grund af voksende folkelig og politisk modstand mod uranudvinding.

”I 1988 blev der efter sigende vedtaget en Nultolerancepolitik. Den gik i sin reneste form ud på et totalt forbud mod efterforskning og udvinding af uran. Der er skrevet akademiske artikler om denne politik – men i kilderne har vi slet ikke kunnet finde belæg for, at den blev vedtaget,” siger Henrik Knudsen.

Men på trods af at den aldrig blev officielt vedtaget, har spørgsmålet om nultolerancepolitikken spillet en stor rolle i de senere års debat. For at mineselskabet GME kunne komme videre med projektet på Kvanefjeld, skulle der gøres op med politikken. Det skete i 2013 – selvom den – som det fremgår af Uranbjerget – er en politisk myte.

Spørgsmålet om ja eller nej til uranudvinding har kastet Grønland ud i svære overvejelser og valg. Bogen diskuterer derfor også det moderne Grønlands vanskeligheder med at komme til rette med uranspørgsmålet, som har været centralt for landets selvforståelse og kampen for øget selvstændighed.

”Uranudvinding spiller en kolossal rolle for rigsfællesskabets fremtid. I Grønland er debatten for og imod uranudvinding identitetsdannende på samme måde som atomdebatten i 1970’ernes Danmark,” siger Henrik Knudsen.

Bogen er baseret på et omfattende studium af danske, grønlandske, engelske og amerikanske kilder.

Henrik Knudsen, Henry Nielsen: Uranbjerget. Om forsøgene på at finde og udnytte Grønlands uran fra 1944 til i dag. 272 sider. Forlaget Vandkunsten.

Køb bogen her