fredag 8. dec. 2017

Ny adgang til Kvindehistorisk Samling er en guldgrube for forskere

Kvindehistorisk Samling har gennem mere end 50 år været et vigtigt grundlag for dansk kvindehistorisk forskning. Nu er centrale dele af samlingen igen åben og søgbar.

Centrale dele af Kvindehistorisk Samling er igen åben og søgbar via Rigsarkivets hjemmeside, hvor alle frit kan dykke ned i arkiver fra rødstrømpebevægelsen og en række danske kvindeorganisationer.

En halv kilometer kvindehistorie

Samlingen består af ca. en halv kilometer arkivalier fra bl.a. Rødstrømpebevægelsen, Dansk Kvindesamfund, Kvindelige Akademikere, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed samt privatarkiver fra fremtrædende personligheder, der gennem 150 års historie har arbejdet kvinde- eller kønspolitisk. Desuden omfatter samlingen over 1.000 plakater og mere end 100.000 avisudklip.

Centrale dele af arkivalierne er nu tilgængelige på nettet og giver dig mulighed for at blive klogere på ligestilling, kvinde- og kønspolitik i Danmark gennem tiden.

Direktør i KVINFO, Henriette Laursen, glæder sig over, at den autentiske dokumentation af kvindehistorien nu kan bruges frit: ”Kvindehistorisk samling er helt central, når det gælder forskning og viden om ligestillingens og kvindebevægelsens historie i Danmark. Samlingen danner grundlaget for de digitaliserede kildedatabaser, som KVINFO har liggende på nettet, og som er meget brugt af både studerende og gymnasieelever. Den var også uundværlig i opbygningen af Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Derfor er det rigtig godt, at Rigsarkivet så hurtigt har fået genåbnet adgangen til samlingen efter flytningen.”

Overført til Rigsarkivet

Kvindehistorisk Samling blev overført til Rigsarkivet i efteråret 2016. Her gik arkivarerne straks i gang med at ordne, pakke og ny-registrere den, så den kunne blive søgebar online. Tidligere hørte samlingen under Det Kongelige Biblioteks afdeling i Aarhus.

I første omgang er det godt 125 hyldemeter papirarkivalier, der bliver tilgængelige. Hele samlingen forventes dog at blive søgbar på nettet i nær fremtid.

Rigsarkivar Asbjørn Hellum glæder sig over resultaterne af den første etape: ”Der er ingen tvivl om, at Kvindehistorisk Samling har national værdi. Det er en væsentlig del af vores fælles hukommelse og Danmarks kulturarv. Vi er glade for, at vi kan sikre Kvindehistorisk Samling gode og sikre rammer her på Rigsarkivet. Vi har med støtte fra Det Kongelige Bibliotek fået ordnet den tredjedel af samlingen, der var uregistreret. Det er vigtigt for de forskere, der arbejder med materialet, at det nu er blevet ordnet og registreret. Det styrker forskningens adgang til materialet.”

Søg i samlingen her

Se pressemeddelelsen her