torsdag 5. okt. 2017

Markant bedre scanninger af kirkebøger fra 1814-1892

Rigsarkivet og Ancestry har indgået en samarbejdsaftale om nyscanning af kirkebøger (kontrabøger) for perioden 1814-1892. De ca. 2.900.000 billedfiler bliver i farver og billedkvaliteten vil være markant bedre end de nuværende billeder i gråtoner på Arkivalieronline.

Ancestry udfører og finansierer scanningen, og overdrager de originale filer til Rigsarkivet mod at beholde en kopi. Som et led i aftalen overdrager Rigsarkivet en kopi af vores tidligere scanninger af kontrabøger fra perioden 1892-1914 til Ancestry.

Nye scanninger frigives løbende

Ancestry påbegynder scanningen i Rigsarkivet i Viborg i oktober måned 2017 og København (Kalvebod Brygge) i november måned 2017, og siden hen følger Odense og Aabenraa. Arbejdet forventes at strække sig over ca. 18 måneder. Projektet involverer en lang række medarbejdere i Rigsarkivet med ekspedition af arkivalier, modtagelse og behandling af billedfiler, opretning af metadata mv.

Billedfilerne vil løbende blive overdraget til Rigsarkivet, så de kan publiceres på Arkivalieronline. I den forbindelse bestræber Rigsarkivet sig på at forbedre kvaliteten af metadata. Billederne vil blive publiceret ”parallelt” med de nuværende billeder af kontrabøgerne i gråtoner på Arkivalieronline, der bibeholdes, og eksisterende links vil fortsat virke.

Samarbejde får samlingerne bedre i spil

”Rigsarkivet er meget tilfredse med denne aftale, som gør det muligt for os at præsentere kirkebøgerne, eller kontrabøgerne, i en markant forbedret billedkvalitet, ligesom vi også forventer at få udryddet en lang række kendte og ukendte fejl og mangler, som optræder i forbindelse med de gamle gråtonerbilleder. Uden dette samarbejde ville det næppe være muligt. Vi håber, at samarbejdet med Ancestry kan udbygges i fremtiden til andre områder, ligesom Rigsarkivet stiller sig åben og imødekommende over for andre, som ønsker at bidrage til at vores samlinger kommer bedre i spil.”
– Ole Magnus Mølbak Andersen, Vicedirektør Brugerservice og Formidling, Rigsarkivet