mandag 17. jun. 2019

Livskvalitet og fællesskab – borgerforskning i Rigsarkivet

Mange borgere deltager i det frivillige arbejde med at tilgængeliggøre historiske dokumenter gennem digitaliserings- og indtastningsprojekter, også kaldet borgerforskning. I efteråret 2018 undersøgte etnolog Amy Clotworthy disse aktiviteters påvirkning af livskvaliteten blandt de frivillige.

Amy Clotworthy, ph.d. i etnologi, undersøgte bl.a. de frivilliges egen oplevelse af at deltage i crowdsourcing-aktiviteter og hvordan deltagelsen påvirkede deres livskvalitet.

Projektet tog udgangspunkt i dansk, skandinavisk og international forskning, som viser, at man kan forbedre sin livskvalitet og forlænge livet ved at arbejde som frivillig. Men det er ikke tidligere blevet undersøgt, hvad de frivillige selv tænker om det, og derfor spurgte Amy Clotworthy bl.a. de frivillige om: ”Hvad er det gode liv for dig? Og hvordan påvirker deltagelse i crowdsourcing-aktiviteter din livskvalitet?”

Fællesskab med fortiden

Konklusionerne er, at den enkelte frivilliges livskvalitet afhænger af at være en del af et fællesskab, men Amys overraskende pointe er, at det ikke behøver at være et fællesskab med dem, der er tættest på os i dagligdagen. Det kan også være sociale relationer med personer i fortiden, det vil sige i arkivalierne – og det betyder ikke noget, om det er de frivilliges egne slægtninge eller forfædre.

Det vigtige for de frivillige er at skabe en forbindelse til de personer som står i fødselsattester, dødsattester og så videre – og dette særlige forhold bidrager til en forbedret livskvalitet og en sans for det gode liv.

Lette forskningen for andre i fremtiden

Men de frivillige har endnu en vigtig forbindelse til personer i både fortiden og fremtiden. Det betyder nemlig meget for dem at arbejde med frivilligprojekterne, da de er taknemmelige for det arbejde, andre har gjort før dem, og de vil derfor også gerne hjælpe dem, som vil arbejde med arkivalierne i fremtiden.  Ifølge Amy Clotworthy føles det som en forpligtelse for mange af de frivillige.

Borgerforskningen er til gensidig glæde

Amys forskning tyder på, at mange borgere kan opretholde og muligvis forbedre deres livskvalitet ved at engagere sig i frivillige aktiviteter som digitaliserings- og crowdsourcing-projekter, men også at de kulturinstitutioner, som de bidrager til, kan nyde godt af borgerforskningens glæder.

Det er en vigtig indsigt, også for Rigsarkivet, der ved at investere i borgerforskning og ved at tage hensyn til de frivilliges perspektiver, livsvilkår og engagement kan fremme tilgængeliggørelsen af vores fælles kulturarv.

Læs interview med Amy Clotworthy på borgerforskning.dk