fredag 14. jun. 2019

Læs undersåtternes bønner til kongen

I databasen Danske Kancellis Supplikprotokoller 1705-95 kan du i indtastet version få en forsmag på de tusindvis af ansøgninger eller bønskrifter (supplikker), som befolkningen fra 1683 havde ret til at indsende til kongen gennem Danske Kancelli.

Databasen er nyligt re-lanceret af Danmarkshistorien.dk. De originale protokoller ligger i Rigsarkivet, og gennem dem kan du komme helt tæt på dagliglivet under enevælden.

Kongen skulle tage stilling i lokale sager

I december 1755 var der opstået en konflikt mellem stadsmusikanten og organisten i Svendborg. Organisten havde tilbudt musikopvartning for byens borgere til jul og nytår, og stadsmusikanten var fortørnet. Han følte, at hans eneret blev krænket. For at få stoppet organistens forehavende, klagede han derfor til Danske Kancelli.

Klagesagen er blot én blandt tusindvis af supplikker eller bønskrifter, som kan læses i kancelliets supplikprotokoller. Fra 1683 havde undersåtterne fået ret til at indsende ansøgninger til kongen gennem centralforvaltningen. En lille del af disse skrivelser er blevet indtastet, og du kan nu læse dem via Danmarkshistorien.dk.

Tilgå databasen via Danmarkshistorien.dk

Søg i 5.000 sager fra (næsten) hele riget

Supplikdatabasen indeholder lidt over 5.000 sager fra perioden 1705-95. Det svarer til 1,4 % af alle sager i perioden. Sagerne kommer fra det meste af riget og kan handle om alt fra arvebestemmelser til mangel på læger, kirurger eller jordemødre.

Udover en sagsbeskrivelse indeholder protokollerne ofte en afgørelse. Vi kan derfor også se, at stadsmusikantens klage blev afvist. Så han måtte altså vænne sig til konkurrencen.

Tilgå databasen via Danmarkshistorien.dk

Rigsarkivet har scannet alle protokoller

I Rigsarkivet findes de originale supplikprotokoller i en uafbrudt række fra 1699-1799. Protokollerne er sammen med registre hertil blevet digitaliserede og kan tilgås i Arkivalieronline.

Du finder dem under temaet Centraladministrationen – Danske Kancelli