torsdag 9. nov. 2017

Københavns Kommune stopper destruering af byggesagsarkiv

Der er rejst tvivl om, hvorvidt kommunen efter skanning burde bevare arkitekttegninger med særlig værdi.

Københavns Kommune er i gang med at skanne byggesagsarkivet, herunder arkitekttegninger, for Miljø- og Teknikforvaltningen. Da der er rejst tvivl om, hvorvidt kommunen efter skanningen burde bevare arkitekttegninger med særlig værdi, er de stoppet med destruktionen af originale tegninger.

Rigsarkivet kan oplyse, at en kommune kan skanne sit byggesagsarkiv og derefter kassere de skannede papiroriginaler, men der er ingen lovgivning, som kræver, at de skannede byggesager og tegninger skal kasseres. Det vil sige, at kommunen frit kan vælge at opbevare materialet både på papir og i digital form.

Ældre byggesager kan have museal værdi

Rigsarkivet har siden 2005 gjort kommunerne opmærksom på, at ældre byggesager kan have en såkaldt museal værdi. Med museal værdi menes der, at de fysiske arkivalier i sig selv har en værdi, fordi der fx er tale om håndtegnede bygningstegninger eller meget gamle dokumenter. Det kan betyde, at det er betænkeligt at kassere dem, også selvom de er skannet, og selvom det således er sikret, at byggesagernes informationsindhold bevares.

Vurdering

Det er kommunen, som foretager denne vurdering i samarbejde med kommunens stadsarkiv. Har kommunen ikke et stadsarkiv, kan kommunen rådføre sig med Rigsarkivet.