onsdag 1. mar. 2017

Kilder til ejendomshistorie i Sønderjylland på Arkivalieronline

Vigtige kilder til ejendomshistorie i Sønderjylland kommer nu på Arkivalieronline. Det drejer sig om de slesvigske skyld- og panteprotokoller samt afløseren, de preussiske grundbøger og grundakter.

I første omgang bliver grundbøger og grundakter fra Toftlund Amtsret tilgængelige 2. marts, dernæst følger materialet fra Sønderborg Amtsret.

De digitaliserede grundbøger og grundakter fra Toftlund Amtsret er fra perioden 1881-1955.

Du kan på siden Kommende digitaliseringer holde øje med, hvornår arkivalierne fra de øvrige amtsretter samt skyld- og panteprotokollerne kommer på Arkivalieronline.

Skyld- og panteprotokollerne

Skyld- og panteprotokollerne blev ført af retsbetjentene, dvs. by- og herredsfogederne samt birkedommere og justitiarer på godserne. De indeholder fortegnelser over den enkelte mands gæld og hæftelser, der hvilede på hans ejendom, svarende til nutidens tingbøger. En ensartet udformning af skyld- og panteprotokollerne blev fastlagt i 1734, og systemet fungerede uændret frem til 1881, hvor de blev afløst af det preussiske grundbogssystem, der – som noget nyt – blev anlagt på ejerlavsniveau.

Grundbøger og grundakter

I grundbogen fik hver ejendom et grundbogsblad med oplysninger om artikelnummer, beliggenhed, størrelse, grundskatnettoudbytte, til- og fraskrivninger, ejere og adkomster, servitutter, hæftelser med meget mere. Selve dokumenterne, der lå til grund for grundbogens oplysninger, blev samlet i en tilhørende grundakt. Efter tinglysningsloven i 1926 faldt grundakterne imidlertid bort, men grundbøgerne blev videreført som tingbøger. Grundbøgerne blev omskrevet til moderne tingbøger i midten af 1950’erne.