mandag 3. dec. 2018

Julekalender til slægtsforskere

Arkivalierne og den praktiske anvendelse af dem har hovedrollen i de 24 små vejledningsfilm, Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie har lavet som julekalender til slægtsforskere.

Filmene viser, hvordan man arbejder med forskellige arkivalier, først og fremmest fra Rigsarkivet, men også fra Københavns Stadsarkiv, Det Kongelige Bibliotek samt Geodatastyrelsen. I flere af filmene deler Michael Dupont og Ronny Andersen fra Rigsarkivet ud af deres viden om ejendomsarkivalier og heraldik. Desuden er en række af videoerne uddrag af de foredrag, Samfundet har holdt i 2018 i samarbejde med Rigsarkivet.

24 arkivtip til dig

Hver dag indtil juleaften 2018 publicerer Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie en af filmene, der på 3-5 minutter fortæller, hvordan du kan arbejde med fx gamle kort, realregistre, skøde- og panteprotokoller, svenske arkivalier og meget mere. En stor del af filmene tager udgangspunkt i arkivalier, du kan finde og benytte på Arkivalieronline. Du får også nogle gode fif til at undersøge, om du er efterkommer af Gorm den Gamle.

De 24 film er produceret af Michael Dupont (Overassistent, Rigsarkivet), Ronny Andersen (Arkivar, Rigsarkivet), Anton Blaabjerg (genealog) og Tommy P. Christensen (kulturhistoriker).

Se vejledningsfilmene her


Skærmklip fra vejledningsfilm om Ejendomshistorie. Michael Dupont (Overassistent, Rigsarkivet) viser, hvordan du finder frem til arkivalierne vedr. ejendomshistorie på Arkivalieronline. 

Om Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie er Danmarks ældste forening for slægtsforskning. Foreningen har som formål at vække og vedligeholde interessen for slægtsforskning og personalhistorie samt formidle viden om disse emner. De sidste par år har Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie i samarbejde med Rigsarkivet afholdt en række foredrag om forskellige slægtshistoriske emner.

Læs mere om Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie