mandag 6. aug. 2018

Kulturministeriet søger en ny rigsarkivar til Rigsarkivet

Kulturministeriet søger en ny rigsarkivar til Rigsarkivet med tiltrædelse 1. december 2018. Ansøgningsfrist: 30-08-2018.

Se jobopslaget fra Kulturministeriet nedenfor:

Rigsarkivar til Rigsarkivet  

Indledning  
Kulturministeriet søger en ny rigsarkivar, med tiltrædelse 1. december 2018.

Rigsarkivet er Danmarks fælles hukommelse, der tager vare på og giver alle adgang til 1.000 års autentisk samfundsdokumentation. De digitale og fysiske samlinger dokumenterer i ord og billeder vores fælles historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne.

Rigsarkivet er en institution under Kulturministeriet. Rigsarkivet er organiseret i to faglige og en administrativ søjle med hver sin vicedirektør og har ca. 220 medarbejdere fordelt i København, Odense, Viborg og Aabenraa.

Arbejdsopgaver  
Som rigsarkivar står du i spidsen for en stærk faglig videns- og formidlingsinstitution og har det overordnede ansvar for Rigsarkivets samlede virksomhed såvel økonomisk som fagligt. I de nærmeste år vil du bl.a. have ansvaret for:

  • at fortsætte udviklingen af Rigsarkivet som relevant og efterspurgt vidensressource med afsæt i borgeres, forskeres, studerendes, offentlige myndigheders m.fl. behov
  • at sikre effektivitet i bevaringen af den offentlige forvaltning og skabe sammenhæng til andre politikområder herunder digitalisering af den offentlige sektor og forskning
  • at skabe nye publikumsfaciliteter i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek
  • at flytte Rigsarkivets afdeling i hovedstaden til et nyt domicil.

Om dig  
Solid ledelseserfaring, gerne fra en kompleks, politisk styret organisation
Gode lederevner med vægt på strategi og følgeskab
Viden om anvendelse og formidling af data i en digital virkelighed
Dyb faglig interesse for opgaverne i en kultur-, forsknings- og bevaringsinstitution
Aktiv spiller i netværk og samarbejder med både interne og eksterne interessenter

Ansættelsesvilkår  
Stillingen er klassificeret i lønramme 39 og besættes på åremålsvilkår for en periode på 6 år. Der stiles mod et samlet lønniveau på ca.1. 100.000 kr., ex. pension.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

For yderligere oplysninger kontakt:  
Kulturministeriets departementschef Marie Hansen 41 39 38 64 eller e-mail: mha@kum.dk, eller konsulent Eva Zeuthen Bentsen 20 86 03 25.

Du kan læse mere om ’Rigsarkivet’ på sa.dk.

Ansøgning  
Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.kum.dk/job senest den 30. august 2018.

Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” HER. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 37.

Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Se opslaget og søg stillingen