torsdag 23. aug. 2018

Indsamlingsprojekt skal sikre dokumentation af danske soldater på international mission

Rigsarkivet har iværksat indsamling af dokumentation, der kan sikre en fremtidig helhedsforståelse af Danmarks aktivistiske udenrigspolitik og de danske krigsveteraners vilkår.

Under projektet vil Rigsarkivet kortlægge og indsamle materiale og dokumentation fra offentlige arkiver, private organisationer og enkeltpersoner samt sikre bevaring af relevant forskningsdata med henblik på at sikre en helhedsforståelse af Danmarks aktivistiske udenrigspolitik og de danske krigsveteraners vilkår før, under og efter udsendelsen.

Beretninger, interviews og fotos fra danske udsendte

I samarbejde med bureauet Salquist & Boisen indsamles via deres projekt ”Udsendt af Danmark” blandt andet beretninger, interviews, fotos mv. fra danske udsendte.

Hvis du ligger inde med materiale såsom korrespondance, erindringsglimt, breve, dagbøger og fotos fra tiden før, under og efter udsendelsen, som kan være af interesse for Rigsarkivet, kan du kontakte os via skemaet til aflevering af private arkivalier.

Ved en overdragelse af materiale til Rigsarkivet udarbejdes en afleveringsaftale, som blandt andet indeholder bestemmelser om, hvornår arkivet bliver tilgængeligt for offentligheden og hvilke betingelser, der er for brugen af materialet.

Herudover igangsætter Rigsarkivet i samarbejde med det Det Kongelige Bibliotek en høstning af data fra hjemmesider fra internettet.

Veteraners oplevelser er kilder til historien

Kilder til forståelse af den ’aktivistiske’ udenrigspolitik og de internationale missioner vil naturligvis være at finde i Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets arkiver. De udsendte soldaters oplevelser, tanker og de menneskelige omkostninger vil imidlertid ikke altid være fyldestgørende dokumenteret i de offentlige arkiver. En række private organisationer varetager også vigtige funktioner i arbejdet med veteraner på flere områder.

Aktivistisk udenrigspolitik

Med Golfkrisen i sommeren 1990, hvor Danmark sendte korvetten Olfert Fischer til Den Persiske Golf efter Iraks besættelse af Kuwait, begyndte det, der senere er blevet betegnet som Danmarks ”aktivistiske” udenrigspolitik.

Siden har tusindvis af danske soldater været udsendt på internationale missioner. I begyndelsen af 90’erne som led i FN-missionen i det tidligere Jugoslavien og efter årtusindskiftet til Irak, Afghanistan, Libyen og senest i kampen mod IS i Syrien.

Samlet har der siden 1948 været ca. 80.000 udsendelser, heraf omkring 45.000 fra og med missionerne på Balkan. I Danmark findes der derfor nu over 40.000 krigsveteraner.

 

For mere information om projektet kontakt:

Seniorforsker Henrik Knudsen, hkn@sa.dk