onsdag 16. mar. 2016

Indenrigsministeriets journaler 1848-1940 m.m. på Arkivalieronline

200 journaler (kaldet ”resolutionsprotokoller”) med registre fra Indenrigsministeriets Kommune- og Købstadskontor bliver den 17. marts tilgængelige på Arkivalieronline. Samtidig bliver det sidste tinglysningsmateriale for det nørrejyske område uploadet.

Indenrigsministeriets journaler 1848-1940

Indenrigsministeriets journaler 1848-1940 omfatter ca. 100.000 billedfiler, og rækker helt frem til det første besættelsesår 1940. Du kan finde mange forskelligartede oplysninger i protokollerne.

Resolutionsprotokollerne er søgeindgang til Kommune- og købstadskontorets sager. Sagsområderne varierede over tid, fordi dele af ministeriets område efterhånden blev fordelt på andre nye ministerier, men i hovedtræk var de som følger:

  • Kommunale sager
  • Sociale sager (indtil 1924/29, hvor Socialministeriet blev oprettet)
  • Næringsvæsen (handel, søfart, håndværk og industri)
  • Rigsdagsvalg

Skal du vide noget om anlæggelse af brændevinsbrænderier på landet, tilskud til søfarten, indfødsret, bestyrelse af de kongelige haver, færgevæsen, børns arbejde i industrien, diger, sparekasser, fattigvæsen, postvæsen eller noget helt andet, kan du måske finde det her.

Det er kun protokollerne og de tilhørende registre fra perioden 1848-1940, der nu er blevet digitaliseret, men de gør det nemt at få et overblik over sagerne og deres indhold. Sagsakterne skal forsat bestilles og benyttes på en læsesal.

Find materialet på Arkivalieronline.

Du kan også se de digitaliserede arkivalier ved at søge dem frem i arkivdatabasen Daisy.

Tinglysningsmateriale for det nørrejyske område

Den sidste del af det skannede tinglysningsmateriale for det nørrejyske område, såsom skøde- og panteprotokoller, realregistre, personregistre samt navneregistre, er nu tilgængelig på Arkivalieronline. Materialet dækker perioden fra 1800-tallets begyndelse og frem til starten af 1900-tallet.

Find materialet på Arkivalieronline.

Du kan også se de digitaliserede arkivalier ved at søge dem frem i arkivdatabasen Daisy.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vil du gerne orienteres, når der lægges nye arkivalier på Arkivalieronline, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet.