torsdag 23. maj. 2019

Indberetning og behandling af vandskader for myndigheder

De seneste dage har budt på meget regn. Hvis uheldet er ude, og arkivalierne i jeres arkiv har fået vandskade, skal I straks reagere. Skaden skal indberettes til Rigsarkivet, og der skal igangsættes en behandling.

Indberet straks

Myndigheder skal indberette vandskaber på arkiver til Rigsarkivet med det samme. Rigsarkivet har dermed mulighed for at rådgive om, hvordan skadens omfang kan begrænses.

Håndtering og efterbehandling

Efter anmeldelse udarbejder Rigsarkivet en handlingsplan for at redde eller restaurere de skadede arkivalier. Det er myndigheden selv, som har det økonomiske ansvar for udbedring af skaderne, men Rigsarkivet kan altid kontaktes for råd og vejledning.

Rigsarkivet har udarbejdet en anvisning for myndighedernes sikring af vandskadede arkivalier. Anvisningerne gælder de arkivalier, som skal bevares i henhold til Rigsarkivets bestemmelser.

Rigsarkivets anvisning for behandling af vandskadede arkivalier

Læs mere og indberet vandskader på arkivalier