tirsdag 1. dec. 2020

Hvad betyder coronakrisen for din organisation, virksomhed eller forening?

Rigsarkivet opfordrer jer til at indsende jeres dokumentation af, hvordan I er påvirket af corona, så det bevares for eftertiden.

Corona-pandemien sætter dybe spor i samfundsøkonomien. Hvordan virksomheder, organisationer og foreninger håndterer, oplever og navigerer i krisen er et vigtigt bidrag til fremtidens forståelse af, hvordan pandemien påvirker samfundet. Rigsarkivet opfordrer jer til at sende jeres dokumentation af, hvordan I håndterer og oplever krisen, så det kan blive en del af Rigsarkivets samlinger og en del af Danmarkshistorien.

Sådan bidrager du med jeres dokumentation af corona-krisen i Danmark

Læs om Rigsarkivets indsamling og upload dine oplysninger på indsamlingssiden for virksomheder, organisationer og foreninger her. Du kan også læse om hvordan vi bevarer og passer på jeres dokumentation og data, fortrolighed i forbindelse med følsomme oplysninger og finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål til indsamlingen.