mandag 30. mar. 2020

Historisk corona-krise i Danmark dokumenteres og bevares gennem fælles indsats

Rigsarkivet og landets øvrige arkiver, Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet står sammen i en fælles indsats for at sikre en bred indsamling af dokumentation for Corona-pandemien i det danske samfund.

Indsamlingen skal dække de tiltag, der er taget for at begrænse smitten og virkningerne på det danske samfund, virksomhederne og den enkelte borger. Materialet skal bevares som vidnesbyrd og for at sikre fremtidige generationers adgang til vigtige informationer om perioden.

Rigsarkivar Anne-Sofie Jensen udtaler:
”COVID-19 pandemien vil få økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser mange år frem og der vil være efterspørgsel efter kilder og dokumentation af, hvordan Danmark håndterede denne situation, hvad der skete og hvordan det påvirkede både borgere, organisationer og virksomheder. Der har vi en vigtig opgave i at få indsamlet og sikret materialet til gavn for fremtidige generationer;  for videnskaben, forskerne, historikerne og andre interesserede, så man i fremtiden kan forstå, hvad der skete.”

Dokumentation fra borgere, virksomheder og foreninger indsamler vi sammen – hver for sig

Kulturarvsinstitutionerne byder ind med hver vores ekspertise, for at sikre den bedst mulige dokumentation og sikkerhed. Rigsarkivet og landets øvrige arkiver foretager en her-og-nu indsamling af dokumentation i form af fx øjenvidneskildringer, korrespondance, fotos, videoer og tekstbeskrivelser under nedlukningen af Danmark. Læs mere i den fælles pressemeddelelse.

Find dit lokale stadsarkiv og læs om Arbejdermuseets indsamling.

Det Kgl. Bibliotek indsamler løbende danske tv- og radioudsendelser, websider, aviser m.m. og laver en begivenhedshøstning, der supplerer de daglige høstninger af websider, for at indsamle så meget indhold som muligt, der relaterer sig til Danmark og corona-krisen.

Dansk Folkemindesamling er samarbejdspartner i Nationalmuseets projekt Dage med Corona, der er en indsamling af danskernes fortællinger, billeder og små film fra hverdagen med corona, der både lige nu og for eftertiden skal give et indblik i danskernes oplevelse af pandemien, mens den gennemleves.

I tiden efter pandemien vil Rigsarkivet tillige igangsætte en mere systematisk indsamling af dokumentation, blandt andet fra myndigheder, organisationer og virksomheder.

Sådan bidrager du med din dokumentation af corona-krisen i Danmark

Læs om Rigsarkivets indsamling og upload dit bidrag Rigsarkivet her. Du kan også læse om hvordan vi bevarer og passer på din dokumentation og data, og finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål til indsamlingen.