mandag 9. maj. 2016

Gentofte fra folketællingen 1940 på Arkivalieronline

Den 10. maj kommer Gentofte Kommune fra folketællingen 1940 på Arkivalieronline.

Folketællingen er allerede komplet for så vidt angår sognelisterne/landkommunerne samt København.

Du finder materialet på Arkivalieronline under Folketællinger.

Tilgængeliggørelsen af folketællingen 1940 afsluttes senest i juni måned, når tællingsskemaerne for købstæderne og Frederiksberg Kommune kommer på nettet. Dertil kommer sammentællingslister for købstæderne og sognekommunerne.

Du kan også se de digitaliserede arkivalier ved at søge dem frem i arkivdatabasen Daisy.

Vil du gerne orienteres, når der lægges nye arkivalier på Arkivalieronline, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet.