fredag 1. jun. 2018

GDPR og arkivering: Historisk betydningsfulde data kan stadig arkiveres i Rigsarkivet

D. 25. maj 2018 maj trådte EU's persondataforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft og samtidig trådte den danske databeskyttelseslov i kraft, som fastsætter bestemmelser på nationalt niveau, der hvor forordningen giver mulighed for det.

Når det gælder aflevering af data til arkiv, er den nye lovgivning i al væsentlighed en videreførelse af hidtidig ret. Det er fortsat lovligt for myndigheder, private organisationer og virksomheder at overføre persondata til offentligt arkiv jf. forordningens § 89 samt Databeskyttelseslovens § 14.

Bevaringsværdige oplysninger fra it-systemer kan derfor fortsat overføres til offentlige arkiver, herunder Rigsarkivet, inden der foretages sletninger i data.

Det betyder i praksis:

  • Private organisationer og virksomheder:

    Hvis I har bevaringsværdige data, som I vurdere har værdi for eftertiden, kan I udfylde et oplysningsskema, hvorefter Rigsarkivet vil tage stilling om data kan overføres til arkivet.

  • Forskere:

    Søg råd om arkivering hos den institution, hvor du er ansat eller kontakt Rigsarkivet. Hvis du har forskningsdata, som du mener bør bevares, kan du udfylde et anmeldelsesskema, hvorefter Rigsarkivet tager stilling til om arkivet kan modtage data.

  • Offentlige myndigheder:

    Der er ingen ændringer i forhold til arkivering af bevaringsværdige data. Læs om bevaring af data fra offentlige myndigheders it-systemer.

Du kan altid kontakte Rigsarkivet for yderligere oplysninger på: mailbox@sa.dk