onsdag 19. sep. 2018

Nyt på Arkivalieronline – fynske skolearkiver, skifter og mere

Optagelsesprotokoller, skiftedokumenter og kilder til ejendomshistorie i Sønderjylland er bare lidt af det materiale, som kommer på Arkivalieronline torsdag d. 20. september 2018.

Arkivalier fra det fynske skole- og fattigvæsen

Du kan nu finde optagelsesprotokoller og protokoller over disciplene fra bl.a. Odense Katedralskole og Assens Latinskole på Arkivalieronline. Du kan se oversigten her:

Fynske skole- og fattigvæsensarkiver, online september 2018

Du finder materialet her: Skole og Sociale forhold, sundhedsvæsen…

Kilder til ejendomshistorie i Sønderjylland

Grundakter og grundbøger fra ca. 1881-1920 fra Haderslev Amtsret og Rødding Amtsret kan du nu finde på Arkivalieronline. Tidligere digitaliseringer af kilder til ejendomshistorie i Sønderjylland kan du læse om her og her.

Du finder materialet her:Sønderjysk tinglysning

Københavnske skifter

Arkivalierne stammer fra Københavns Skiftekommission, Borgretten og Hofretten og omfatter bl.a. Skiftedokumenter: Offentlige boer 1771-1807 og Originale skiftebreve 1683-1781. Se hele oversigten her:

Københavnske skifter, online september 2018

Du finder materialet her: Skifter fra København og Skifter, hele landet.

Aarhus Rådstue og Købstadskommune – forhandlingsprotokoller og brandforsikringsprotokoller

Arkivalierne omfatter:

  • Forhandlingsprotokoller fra diverse udvalg ca. 1770-1943
  • Brandforsikringsprotokoller 1835-1877
  • Kopibøger 1873-1940

Du finder materialet her: Købstæder og Købstadskommuner og Aarhus Købstad.

Stambøger fra Gardehusarregimentet

Du finder stambøgerne 1774-1906 fra Gardehusarregimentet, København her: Militære stambøger og personalefortegnelser.

Nørrejyske pastorater og kirkeinspektioner

Flere digitaliserede arkivalier er nu tilgængelige fra de nørrejyske pastorater og kirkeinspektioner. Materialet omfatter:

  • Liber Daticus
  • Gudstjenesteprotokoller
  • Forloverprotokoller
  • Tillysningsprotokoller
  • Kommunionbøger
  • Regnskabsbøger

Du finder det her: Kirken: Præster, pastorater og sognet.

Nye digitaliseringer fra de frivillige

Trods den varme sommer har vores frivillige fotografer ufortrødent arbejdet videre, og sidst i august blev bl.a. flere dødsattester og strafferegistre publiceret. Se oversigten her:

Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. August 2018

De frivillige fotografers digitaliseringer kommer løbende på Arkivalieronline. Du kan holde øje med publiceringerne her