torsdag 9. jan. 2020

Frivillige – brugerundersøgelse, indtastninger og millionvis af billeder

Rigsarkivet vil gerne sige tak til alle de frivillige, der har bidraget til tilgængeliggørelsen af den skriftlige kulturarv i det forgangne år. Vi glæder os til sammen med jer at tage hul på 2020. Et år, der begynder med en brugerundersøgelse, og som blandt andet byder på nye indtastningsmuligheder.

Brugerundersøgelse

Rigsarkivet gennemfører en brugerundersøgelse vedrørende frivillig-aktiviteterne, så vi kan blive bedre til at gøre det nemmere og sjovere for dig, der er frivillig, eller har lyst til at blive det. Hvis ikke du allerede har deltaget, og har 10 minutter til overs, så vil vi sætte stor pris på det, hvis du gennemfører undersøgelsen, som du tilgår via dette link:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=7FWHHESKSK9P

Nye tasteprojekter: 1911 og 1916 folketællingerne

Den 15. januar, åbner vi for indtastning af folketællinger fra både 1911 og 1916 på DDD. Har du lyst til at være med til at indtaste disse årgange, så kan du henvende dig til John Hvidkjær på jgh@sa.dk og oplyse, hvilket sogn du vil indtaste og hvilket år. Du kan læse mere på Dansk Demografisk Databases hjemmeside her.

Frivillig-digitaliseringen

Frivilligfotograferne har i 2019 beriget os alle med nye billeder af bl.a. dødsattester, materiale fra Direktoratet for den Kgl. Grønlandske Handel, hovedministerialbøger, fødselsanmeldelser, pasprotokoller, tyendeprotokoller og melderegistre. Flere end 2.5 millioner nye billeder blev det til.

Indtastninger på Indtastningsportalen og Dansk Demografisk Database

På indtastningsdelen blev der ligeledes gået til stålet. Det samlede antal indtastninger i 2019 fordeler sig således:

Fødselsstiftelsen 7.292
Dansk Vestindien 8.898
Sønderjyske arkivalier 15.160
Kriminalitetshistorie 1.015
Lægdsrulleregister 1.454
Dødsattester 114.509
Dans Demografisk Database 547.416
I alt   695.744