tirsdag 13. feb. 2018

Forsvundne Arvinger #3 – Find viden om ’åndssvage’ og tvangssteriliserede under særforsorgen

I programserien Forsvundne Arvinger følger DR’s Mette Frisk arbejdet med arvingeundersøgelser i Rigsarkivet. I tredje afsnit kommer du tæt på Pigen fra Fejø og får et indblik i Danmarks brug af tvangssterilisation i særforsorgen. Læs her, hvordan du selv kan finde viden om personer under særforsorgen i arkiverne.

Find viden om en person under særforsorgen

Særforsorgens institutioner har gennem tiden haft mange – mere eller mindre nedsættende – navne. Dårekister, Åndssvageanstalter og Institutioner for Vanføre. Mange af særforsorgens arkiver er bevaret i Rigsarkivet, og du kan finde sager om stort set alle de personer, der har været tilknyttet særforsorgen indtil 1980. Efter 1980 er der kun gemt et statistisk udsnit af personsagerne. Det betyder, at du i de fleste tilfælde kun kan finde egentlige sager om personer, der er født den 1. måneden, men arkiverne kan alligevel rumme spor om den, du søger – fx i en hovedprotokol eller stambog. Sager fra institutionerne, der er nyere end 2006 findes i kommunearkiverne, og kun nogle kommuner har valgt at aflevere deres materiale til Rigsarkivet.

Husk: Hvis materialet er nyere end 75 år, skal du søge om tilladelse til at se det.

Hvis du kender du navnet på den institution personen var tilknyttet

Under særforsorgen hører en lang række forskellige institutioner: F.eks. skoler, børnehaver og pensionater, bosteder, værksteder, børnehjem og plejehjem. Indtil 1980 var der 353 institutioner under ’åndssvageforsorgen’, fordelt i hele landet. Hvis du kender navnet på den institution du vil finde materiale fra, kan du skrive institutionens navn i feltet Arkivskaber i arkivdatabasen Daisy. Start med at bestille et såkaldt søgemiddel – fx Klientregister, Elevkartotek, Navnekort, Stambog eller lignende.
Lær at bruge arkivdatabasen Daisy.

Hvis du ikke kender ikke navnet på institutionen

Nogle af institutionerne var centralinstitutioner for deres geografiske område. Udover at være bosted for et stort antal klienter, tog de sig også af administrationen for resten af regionens særforsorgs-institutioner. Hvis du leder efter en bestemt person, men ikke ved, hvilken institution personen var tilknyttet, kan du starte i arkivet fra centralinstitutionen i det område, hvor personen boede eller blev født:

Københavns og Bornholms amt

Frederiksborg amt

Vestsjællands amt og Grønland

Storstrøms amt

Fyns amt

Ribe, Ringkøbing og Viborg amt og Sønderjylland

Vejle, Ringkøbing og Skanderborg amt

Viborg amt

Århus og Silkeborg amt

Sager om tvangssterilisation og tvangskastration

Danmark har gjort brug af tvangssterilisation indtil 1967. Tilhængere af eugenikken – arvehygiejnen – som f.eks. K.K. Steincke, mente det var et politisk anliggende at kontrollere, hvem der måtte få børn. I 1929 startede de første forsøg med tvangssterilisation i Danmark og i 1935 vedtog Folketinget Loven om sterilisation, der indførte tvangssterilisation af såkaldte åndssvage, seksualforbrydere og andre, man dengang mente var “uegnede til forplantning”.

Retslægerådet skulle godkende sterilisationer og kastrationer, der blev foretaget i særforsorgen. Derfor kan du finde sagerne i Retslægerådets arkiv:

  • Søger du sager om tvangssterilisation kan du starte med at finde personen i dette navnekartotek
  • Leder du efter sager om tvangskastration kan du starte i dette kartotek

 

Læs mere om Forsvundne Arvinger og Rigsarkivet