mandag 19. jun. 2017

Forskning i børns sundhed realiseres

Bl.a. med historiske data fra Rigsarkivet.

Forskerne Miriam Wüst, Jonas Hjort og Mikkel Sølvsten har, blandt andet ved hjælp af data fra Rigsarkivet, påvist en betydelig langsigtet sundhedsmæssig gevinst af den opsøgende sundhedspleje for danskere født mellem 1935 og 1949.

Læs artiklen Sundhedspleje med vidtrækkende betydning her

Deres projekt viser, at børn i kommuner med opsøgende sundhedspleje har en højere sandsynlighed for overlevelse frem til det 64. år samt en nedsat risiko for hjertekarsygdomme og færre hospitalsindlæggelser.

Forskerne har haft adgang til registerdata om befolkningens sundhed i samspil med tilgængelige data fra DigDag (Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi) og socioøkonomiske data om kommunerne fra Rigsarkivets samling Kommunedata: folketællinger og folketingsvalg, 1920-1945

For at de kunne gennemføre analysen i projektet, har de bl.a. måtte linke de geografiske og socioøkonomisk oplysninger på kommuneniveau. Studiet er til inspiration i flere sammenhænge, og viser, at data bevaret i Rigsarkivet kan komme i spil i nye og uventede sammenhænge.