torsdag 25. apr. 2019

Første færøske arkivalier på Arkivalieronline

De første arkivalier relateret til Færøerne er digitaliseret og publiceret online sammen med en række andre nye arkivalier og digitaliseringer fra frivilligfotograferne.

Digitalisering af færøske arkivalier fra samlingerne

Alle interesserede har nu endnu bedre mulighed for at dykke ned i de nordatlantiske øers historie.

Rigsarkivet har digitaliseret arkivalier med relation til Færøerne, og de første dokumenter kan nu tilgås online. Du finder dem under temaet Færøerne.

Løbende publicering

Dokumenterne stammer fra statslige myndigheder. De første der kommer online tæller bl.a. dødsattester og folketællinger samt materiale fra Den Færøske Handelskommission

I de kommende måneder vil vi løbende publicere mere materiale.

På finansloven

Digitaliseringen af de færøske arkivalier er kommet i stand efter en finanslovsbevilling på 1,5 mio. kr. Pengene er givet til digitalisering og online publicering af færøsk kildemateriale.

Se de færøske arkivalier på Arkivalieronline

Mere nyt materiale: søruller, folketællinger m.m.

Udover de færøske arkivalier er en del andet nyt materiale netop kommet online. Det gælder bl.a. søruller, skifter fra København, domprotokoller fra Højesteret, folketællinger fra slesvigske distrikter fra 1769 og fra grønlandske distrikter for perioden ca. 1834-1870 samt rekvisittegninger og -fotografier fra Det kgl. Teaters arkiv.

Find materiale fra samlingerne på Arkivalieronline

Materiale fra Rigsarkivets frivilligfotografer

Før påske publicerede vi dødsattester, fødselsprotokoller m.m., som vores frivilligfotografer har fotograferet på vores forskellige lokationer.

Du kan finde en oversigt over materialet her