torsdag 7. apr. 2016

Flere søgemidler på Arkivalieronline

Amtssøgemidler til Aalborg Stiftamts arkiv, navneregistre til personregistre, kirkebøger og borgerskaber samt en række andre søgemidler kommer på Arkivalieronline den 8. og 11. april.

Flere amtssøgemidler på Arkivalieronline

Fredag den 8. april kommer der flere søgemidler som kopibøger og journaler i Aalborg Stiftamts arkiv ud på Arkivalieronline. Du kan også tilgå materialet via Daisy.

Amtmændene varetog som centraladministrationens øverste repræsentanter uden for hovedstaden en lang række tilsynsopgaver. De kunne desuden udstede kgl. bevillinger.

Gennem søgemidlerne, der især består af journaler og kopibøger, er der adgang til ikke blot at se hvilke områder, det drejede sig om, men også til at finde enkeltsager. Justitsvæsen, forligsvæsen, skifte- og overformynderi, skole- og fattigvæsen, forsvarsvæsen er blot nogle af tilsynsområderne.

På bevillingsområdet er det bl.a. faderskab, skilsmisse og adoption.

Find materialet på Arkivalieronline.

Du kan også se de digitaliserede arkivalier ved at søge dem frem i arkivdatabasen Daisy

Navneregistre og andre søgemidler på Arkivalieronline

Den 11. april uploader Rigsarkivet en del navneregistre og andre søgemidler til vores samlinger.

Du kan finde dem alle på Arkivalieronline.

I de registre og søgemidler, der nu bliver uploadet, kan du bl.a. finde:

Navneregistre til sønderjyske personregistre

Fra 1874 blev der i Sønderjylland indført personregistre, som blev ført af en kommunal embedsmand. Her blev alle fødsler, dødsfald og indgåelse af ægteskab registreret. Rigsarkivet har digitaliseret alle navneregistre til personregistre, som til dagligt er til rådighed på læsesalen i Åbenrå.

Navneregistre til kirkebøger

Vi frigiver i alt 60 registre til kirkebøger fra det sønderjyske område, men der er også kommet nogle sjællandske med, bl.a. de 8 bind fra Frederiksberg Sogn, der til dagligt befinder sig på læsesalen i København.

Navneregistre til borgerskaber

Navneregistrene til borgerskaber for hele landet er nu på Arkivalieronline. De befandt sig på den tidligere læsesal i Aarhus.

Godsskifteregistre

Vi har også digitaliseret 130 registre til skifteprotokoller fra de fynske godser. Registrene er oprindeligt fremstillet af frivillige på læsesalen i Odense fra ca. 1940-1980.

Registre til Landhusholdningsselskabet

På den tidligere læsesal i Aarhus fandt du registre til  Landhusholdningsselskabets arkiv. Det drejer sig bl.a. om et alfabetisk og et topografisk register og et register, alfabetisk og topografisk, til præmievindere fra Danmark og Norge. Registrene er nu digitaliseret.

Hjælpemidler fra Rigsarkivet

Sidst men ikke mindst har vi digitaliseret en lang række registre og andre søgemidler og opslagsværker fra Læsesalen i København, bl.a. navneregistre til Københavns Universitets matrikel og en række matrikelregistre til retsbetjentenes skøde- og panteprotokoller.

Flere digitaliserede søgemidler end dem, der er nævnt her, bliver uploadet 11. april.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vil du gerne orienteres, når der lægges nye arkivalier på Arkivalieronline, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet.