torsdag 19. maj. 2016

Flere amtssøgemidler på Arkivalieronline

Der kommer flere digitaliserede søgemidler i Aalborg Stiftamts arkiv på Arkivalieronline den 20. maj. Materialet er fra perioden efter 1848.

Fredag d. 20. maj kommer der flere amtssøgemidler som journaler og kopibøger i Aalborg Stiftamts arkiv ud på Arkivalieronline. Materialet er fra perioden efter 1848.

Søgemidlerne kan benyttes til finde konkrete journalsager på de forskellige områder, som amtmanden varetog i kraft af sin rolle som centraladministrationens øverste repræsentant uden for hovedstaden.

Det betyder, at søgemidlerne f.eks. er indgangen til sager vedr. justitsvæsen, fattig- og skolevæsen, skifte og overformynderi, udskrivningsvæsen og landvæsenskommissionssager. På det familieretlige område er der sager vedr. bl.a. faderskab, skilsmisse og adoption.

Finde materialet på Arkivalieronline.

Du kan også se de digitaliserede arkivalier ved at søge dem frem i arkivdatabasen Daisy.

Vil du gerne orienteres, når der lægges nye arkivalier på Arkivalieronline, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet.