torsdag 7. jul. 2016

Find borgerlige vielser på Arkivalieronline

Antallet af borgerlige ægteskabsbøger på Arkivalieronline bliver udvidet betragteligt, når Rigsarkivet fredag d. 8. juli 2016 lægger flere protokoller med borgerlige vielser på nettet. Samtidig lægger vi også Journaler over udstedte attester på Arkivalieronline.

De protokoller, der bliver lagt på Arkivalieronline d. 8. juli 2016, er fra perioden 1851-1960, og de er ført af vielsesmyndigheder på Fyn, i Nørrejylland og Sønderjylland.

Borgerlige vielser

Borgerlige vielser blev tilladt i 1851, men kun for folk, der ikke tilhørte Folkekirken, eller som tilhørte et andet trossamfund. Fra 1923 kunne alle vælge en borgerlig vielse.

Borgerlige vielser indgået i perioden 1851-1922 er skrevet ind i særlige borgerlige ægteskabsprotokoller eller i notarialprotokoller. Begge protokoltyper hører til i by- og herredsfogedarkiverne eller i magistratsarkiverne.

Fra 1923 er alle borgerlige vielser skrevet ind i borgerlige ægteskabsbøger i købstad-, sognefoged- eller giftefogedarkiverne.

På Arkivalieronline kan du se borgerlige ægteskabsbøger til og med 1960, svarende til hvor langt frem de kirkelige vielser kan ses i kirkebøgerne på Arkivalieronline. Ægteskabsbøgerne findes på samme måde som kirkebøgerne i to ens eksemplarer. Det er kopieksemplaret – Duplikat af ægteskabsbog – der er scannet.

Læs mere om borgerlige vielser.

Journaler over udstedte attester

Samtidig med ægteskabsbøgerne uploader vi Journaler over udstedte attester. Attesterne dokumentere at betingelserne for ægteskab i henhold til lov af 30. juni 1922 er i opfyldt. Der kan fx være dokumentation for skilsmisse eller tidligere ægtefælles dødsfald.

Journalerne indeholder oplysninger om alle, der ønskede at indgå ægteskab, hvad enten vielsen skulle ske i kirken eller hos den borgerlige vielsesmyndighed.

Samarbejde med mormonerne

De mange ægteskabsbøger er blevet scannet takket være et samarbejde mellem Rigsarkivet og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (mormonerne), som leverede både udstyr og arbejdskraft til opgaven. I 2015 udførte et ægtepar fra Idaho i USA scanningsopgaven som et frivilligt bidrag for kirken. I løbet af de otte måneder, som deres ophold i Viborg varede, blev bøgerne fra Rigsarkivet, Odense, Viborg og Aabenraa scannet.

Rigsarkivets område for Digital Brugerservice har siden arbejdet på at knytte filerne til originalbøgernes stregkoder i Daisy, hvilket er en forudsætning for upload af filerne på Arkivalieronline og i Daisy.