onsdag 28. sep. 2016

Fængselsarkiver på Arkivalieronline

Materiale fra bl.a. Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, Børnehuset på Christianshavn og Viborg Tugthus kommer på nettet 29. september.

De digitaliserede fængselsarkiver

Arkivalierne består af:

  • Mandtal over dels Forbedringshusets lemmer 1773 – 1846, dels over Børne- og Rasphusets lemmer 1773 – 1846 fra Børnehuset på Christianshavn
  • Journal over indkomne fanger 1810 – 1846 samt Fortegnelser over Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset 1831 – 1861 fra Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset
  • Slaveruller 1741 – 1777 fra Københavns Stokhus
  • Fangeprotokol, mands- og kvindefanger 1849 – 1874, Meddelelser vedrørende løsladelse 1868 – 1875 samt Dagbøger 1812 – 1875 fra Viborg Tugthus

Det kan du bruge fængselsarkiverne til

Nogle lærere i slægtsforskning ynder at fortælle deres elever, at man skal være glad, hvis en eller flere af anerne har siddet i fængsel. For så er der gode muligheder for at få meget mere at vide om disse forfædre end de sædvanlige summariske data om fødsel, vielse og død m.m.

Fængselsarkiver kan også bruges til mange slags forskningsprojekter og studenteropgaver om rets-, social- og kulturhistoriske emner. Det kan fx dreje sig om studier af fangernes sociale baggrund, embedsmændenes holdning til resocialisering, og i hvor høj grad de fængslede personer blev løsladt før tid.

Det finder du i fængselsarkiverne

Der er stor forskel på fængselsarkivernes omfang, men de indeholder alle fortegnelser over de indsatte. Disse bøger har meget forskellige navne såsom mandtal, journaler over indkomne fanger, slaveruller, fangeprotokoller og stambøger. Normalt er fangerne indført i kronologisk orden efter ankomstdato, men protokollerne er ofte forsynet med navneregister. I nogle tilfælde har anstalten anvendt flere sideløbende rækker af fortegnelser over indsatte.

Indholdet i bøgerne kan variere en del, men navn, fangenummer, alder, dom, forbrydelse samt ankomst- og afgangsdato er faste elementer. Desuden er der ofte oplysninger om erhverv, ægteskabelig stilling, fødested og sidste opholdssted, og undertiden omtales også datoen og stedet for domsafsigelsen samt læse- og skrivefærdighed, religion, værnepligt, antal børn, forsørgelsessted og sundhedstilstand. Endelig kan der være notater om medbragte klæder og et signalement, men disse oplysninger kan også være indført i særlige protokoller.

Mange fængselsarkiver indeholder også protokoller med detaljerede oplysninger om fangernes forplejning og sundhed og om deres arbejdsopgaver inden for murene. Nogle steder kan man tillige finde forhørs- og straffeprotokoller, der omtaler de disciplinære straffe, som fængselsledelsen uddelte pga. opsætsighed. Viborg Tugthus’ række af dagbøger fra 1812-1875 indeholder en kombination af disse oplysninger.