fredag 3. nov. 2017

De frivillige blev hyldet på Rigsarkivet

Frivillige fra hele landet samledes den 27. oktober til en Frivilligdag på Rigsarkivet i København. Frivilligdagen var en hyldest til de mange frivillige, der hver dag er med til at gøre Danmarks historie og vores fælles skriftlige kulturarv tilgængelig for alle på nettet.

På Frivilligdagen hyldede Rigsarkivet alle, der taster, tagger, indekserer, fotograferer, korrekturlæser og vejleder i kilderne til din og vores historie – sådan at kulturarven bliver brugbar for flere. Dagen bød på taler, rundvisning i magasinerne på Slotsholmen, god mad og hyggeligt samvær.

Tak til de frivillige

Kulturminister Mette Bock takkede de mange fremmødte frivillige med en videohilsen:

Frivilligarbejdet i Rigsarkivet

Der er i disse år en stadigt stigende interesse for at arbejde som frivillig for Rigsarkivet. Her kan interesserede borgere tage aktivt del i formidlingen og tilgængeliggørelsen af danskernes fælles skriftlige kulturarv og de mange hundrede hyldekilometer arkivalier, som Rigsarkivets samlinger udgør.

Samarbejde over hele landet

Rigsarkivet har længe samarbejdet med frivillige, men har i de senere år gjort det i et stadigt større omfang. I dag er der frivillige over hele landet – nogle arbejder hjemmefra og andre mødes på Rigsarkivets læsesale i Viborg, Odense, Aabenraa og København. Her arbejder de med fotografering, transkribering og frivillig vejledning.

Vær med – bliv frivillig i Rigsarkivet