mandag 7. feb. 2022

Danmarks første folketælling fra 1769 er digitaliseret

Danmarks første folketælling fra 1769 er blevet digitaliseret og lagt på Arkivalieronline. Folketællingen inkluderede alle lande og riger under den danske kongemagt.

I 1769 blev den første rigtige folketælling gennemført. På det tidspunkt bestod den danske konges riger og lande af Danmark, Norge, Færøerne, Island og hertugdømmerne Slesvig, Holsten, Oldenburg og Delmenhorst.

Hvad kan du finde i folketællingen?

I de digitaliserede tabeller kan du finde oplysninger om fordelingen på køn, aldersklasser, næringsvej og ægteskabelig stilling.

Til forskel fra de senere folketællinger blev der ikke anvendt tællingslister med personoplysninger. De lokale myndigheder måtte selv lave deres egne lister og de skulle ikke indsende en kopi til Rentekammeret, men derimod oversigtstal i fortrykte tabeller. De fleste af de lokale tællingslister er desværre gået tabt og derfor kan du kun se de samlede tal. Det er kun en mindre del af det sønderjyske område der er bevaret, som også er digitaliseret.

Hertugdømmerne Oldenburg og Delmenhorst blev afstået til hertugen af Gottorp i 1773 og optræder derfor ikke i senere folketællinger. Tabellerne fra Norge og Island er afleveret til de respektive lande.

Et ønske om kontrol med befolkningen

Det overordnede ansvar for at gennemføre folketællingen lå hos Rentekammeret, den tids skatte- og erhvervsministerium. Folketællingen blev imidlertid ikke gennemført af skattetekniske årsager som de tidligere skattemandtal. Grunden var nærmere, at kongemagten ønskede større kontrol med befolkningen, der var landets vigtigste råstof og oplysningstidens generelle interesse for samfundsvidenskaberne, herunder statistik.

Risiko for undladelser og dobbelttællinger

Folketællingen er forbundet med stor usikkerhed. Risikoen for undladelser og dobbelttællinger var stor og militært personel blev ikke talt med.

Se folketællingen fra 1769 på Arkivalieronline.