torsdag 12. dec. 2019

Carsten Niebuhr og Den Arabiske Rejse (1761-1767) – ny historie fra arkivet

Ekspeditioner og opdagelsesrejser er ofte genstand for megen fascination, og historien om Den Arabiske Rejse er da heller ingen undtagelse. I 1761 drog 6 mænd afsted, seks år senere vendte kun én hjem – rig på opdagelser fra møder med fremmede kulturer.

Her på hjemmesiden har vi udgivet en ny historie fra arkivet om Carsten Niebuhr og Den Arabiske rejse 1761-1767.

Den danske stat iværksatte ekspeditionen Den Arabiske Rejse for blandt andet at kortlægge den arabiske halvøs geografi og undersøge Arabiens kulturgeografi, indsamle planter og dyr i de arabiske lande og studere arabisk sprog (dialekter og udtale m.v.). Der var ingen politiske, diplomatiske, religiøse eller kommercielle målsætninger. Men ekspeditionens deltagere skulle  bestræbe sig på at gøre så mange opdagelser som muligt.

Stort undersøgelsesfelt – større videnskabelig betydning

Naturforsker Peter Forsskål, sprogforsker Frederik Christian von Haven, landmåler Carsten Niebuhr, læge Christian Carl Kramer, tegner Georg Wilhelm Baurenfeind og gruppens tjener, Lars Berggren drog afsted fra København i 1761.

Rejsen blev dog ikke lige lang for alle, og tidligt i ekspeditionen var kun Carsten Niebuhr tilbage. Da mange af opgaverne endnu ikke var løst, fortsatte han rejsen i endnu tre år og udforskede nu også de øvrige deltageres specialer i de arabiske lande.

Ekspeditionens videnskabelige resultater høstede hurtigt international anerkendelse, og opdagelserne har haft afgørende betydning for flere fagområder, især Mellemøstens botanik og marinezoologi samt regionens oldtidshistorie.

Læs hele historien om Carsten Niebuhr og Den Arabiske Rejse (1761-1767).

Med Rigsarkivets samlinger kan vi fortælle historier

Til at fortælle historien ”Carsten Niebuhr og Den Arabiske Rejse” er der brugt et væld af kilder. Rigsarkivet har bl.a. en større samling breve og regnskabsdokumenter, mens flere danske og udenlandske biblioteker og arkiver ligger inde med utrykt kildemateriale om Den Arabiske Rejse.

Hver historie afsluttes med en oversigt over de anvendte arkivalier og eventuel anden litteratur, så du kan få inspiration til selv at gå på jagt efter de mange historier, som Rigsarkivet gemmer på.

Find flere historier fra arkivet her.