tirsdag 15. dec. 2020

Arkivloven ændret ved årsskiftet

En tilføjelse til Arkivloven medfører, at du som borger kan bestille oplysninger om dig selv i offentlige arkiver. Læs om hvordan du bestiller oplysninger om dig selv, der findes i Rigsarkivets samlinger.

Den 10. december vedtog Folketinget at indføre en ny bestemmelse i arkivloven om adgang til egne oplysninger i papirarkivalier, der findes i offentlige arkiver.  Loven trådte i kraft 1. januar 2021. Det betyder, at du som borger har ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som findes i offentlige arkiver, som for eksempel i Rigsarkivets samlinger. Du kan læse mere i Kulturministeriets nyhed om ændringen af arkivloven eller se Arkivloven på retsinformation.dk.

Her kan du bestille oplysninger om dig selv

Ønsker du at bestille oplysninger om dig selv, skal du som udgangspunkt bruge vores blanketter, hvor du logger ind med Nem-ID. Læs mere om hvordan du bestiller oplysninger om dig selv og find blanketter til bestilling her.