fredag 20. okt. 2017

Rigsarkivets arkivalier på Slotsholmen flyttes

Som første led i Rigsarkivets udflytning fra de nuværende bygninger på Slotsholmen i København K., skal arkivalierne flyttes til magasinerne i afdelingen på Kalvebod Brygge, København V.

Første flyttedag bliver mandag d. 23. oktober 2017 og vi forventer, at alle arkivalier er flyttet ved udgangen af maj 2018.

Ikke muligt at fortælle ca. hvornår de enkelte arkivserier flyttes

Arkivalierne bliver flyttet etagevis, hvor vi først flytter alle almindelige arkivæsker og sidenhen (ca. marts 2018) flytter kartoteksæsker og de fysisk største arkivalier. Det er ikke i praksis muligt at fortælle ca. hvornår de enkelte arkivserier bliver flyttet.

Ekspeditionstiden påvirkes

Inden de enkelte arkivalier flyttes bliver de pladsregistreret til en særlig “flytteplads”. Så længe arkivalierne er pladsregistreret hertil kan de bestilles helt almindeligt, men vi kan ikke ekspedere dem til læsesalen før de har fået en ny permanent plads i enten højlager- eller øvrige magasiner. Dette kan tage op til tre uger.

Den nuværende service med ekspedition af arkivalier indenfor en halv times tid, for det der står på Slotsholmen bliver i løbet af de næste otte til ni måneder afløst af en ekspeditionstid på 1-2 dage.

De hyppigst benyttede arkivalier digitaliseres

For at imødegå serviceforringelser for Rigsarkivets brugere som konsekvens af, at arkivalierne flyttes væk fra læsesalen, har Rigsarkivet af Kulturministeriet fået mulighed for at digitalisere de hyppigst benyttede arkivalier – typisk “søgemidler”, nemlig kartotekskort og øvrige opslagsværker, så de bliver tilgængelige via Arkivalieronline. Den samlede projektbevilling er på ca. 10 mio. kr. Arbejdet med at først udvælge og siden scanne arkivalierne er begyndt, og løber til foråret 2020.