mandag 17. feb. 2020

Afslutning på H.P. Hanssen-biografi

Rigsarkivets forskningsleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen har netop afsluttet sin to-binds biografi om H.P. Hanssen. Heri kan du følge Genforeningens arkitekt fra de første streger til en ny dansk-tysk grænse under verdenskrigen og frem til 1930'ernes kamp mod grænseflytning og nazisme.

Biografiens andet bind starter, hvor første bind sluttede, nemlig i 1914. Hans Schultz Hansen fortsætter med at undersøge H.P. Hanssens virke som grænselandspolitiker, minister og folketingspolitiker indtil hans død i 1936.

Da Tyskland i efteråret 1918 tabte krigen var det H.P. Hanssen, der rejse grænsespørgsmålet. Det var ham, der tegnede politikken for folkeafstemningerne i februar og marts 1920. Og det var ham, der samordnede forberedelserne til Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i sommeren 1920.

Samtidig blev H.P. Hanssen hovedperson i den bitre grænsestrid, og 1920’erne blev et antiklimaks for hans politiske virke. H.P. Hanssen fortsatte dog sit engagement i grænsespørgsmålet og blev efter Hitlers magtovertagelse i 1933 en forgrundsfigur i det igen-opblussende grænsespørgsmål.

Biografien bygger blandt andet på H.P. Hanssens omfattende privatarkiv, som findes i Rigsarkivet Aabenraa. Den er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland og Sprogforeningen.

Første bind, De danske sønderjyders førstemand: H.P. Hanssen 1862-1914, udkom i 2018.

Forside til Genforeningens arkitekt: H.P. Hanssen 1914-1936. Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland og Sprogforeningen, 2020. Her ses H.P. Hanssen afgive sin stemme ved folkeafstemningen i 1. zone den 10. februar 1920