mandag 25. jun. 2018

Ændringer i indtastningsarbejdet på DDD – nye EU-regler om datasikkerhed

Pr. 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft. Det har betydning for de frivilliges indtastningsarbejde på Dansk Demografisk Database.

Rigsarkivet har vurderet, at det er uforeneligt med persondataforordningen og den danske implementeringslovgivning at foretage yderligere indtastning og publikation af oplysninger, der kan lede til identifikation af fysiske personer, som endnu er levende, eller som er døde indenfor de sidste 10 år.

Konsekvenser for indtastningsarbejdet

Dette betyder at:

  • Det ikke længere er muligt at reservere sogne/gader til indtastning fra nyere folketællinger og kirkebøger:
    • Folketællinger: Ikke nyere end 1906
    • Kirkebøger: Ikke nyere end: Dåb: 1906; Vielse: 1921; Konfirmation: 1919; Begravelser: Uændret
  • Allerede publicerede data på Dansk Demografisk Databases hjemmeside bibeholdes, medmindre beskyttede personer henvender sig og beder om at få deres data fjernet. Vi fjerner altså som udgangspunkt ikke noget fra databasen.
  • Indtastere, som er i gang med indtastning af sogne/gader nyere end 1906 reserveret før Persondataforordningens ikrafttræden, kan færdiggøre deres indtastning og aflevere dem til Rigsarkivet. Beskyttede personer vil blive filtreret fra inden indtastningerne publiceres på hjemmesiden.

DDD og indtastningsarbejdet fortsætter

Men indtastningsarbejdet forstætter med det ældre materiale.

Områdeleder for Vejledning og Brugerinddragelse Allan Vestergaard siger: ”Det er beklageligt, at vi midlertidigt må indstille indtastning af nyere folketællinger og kirkebøger. Men det er vigtigt at understrege, at dette på ingen måde er en nedlukning af de frivilliges indtastningsarbejde og Dansk Demografisk Database. Der foreligger stadig rigtig meget ældre materiale, der mangler at blive tastet.”

Læs mere her om Dansk Demografisk Database, indtastningsarbejdet, og hvordan du kan deltage.