onsdag 10. apr. 2019

10 gode råd ved ressortændringer for statslige myndigheder

Inden for de næste knap tre måneder skal danskerne til folketingsvalg. Et valg og ny regering betyder ofte ændringer i myndighedernes ressortområder, der igen betyder overflytning af dokumenter og data.

For at sikre at materialet kan findes frem og anvendes i de nye myndighedssammenhænge, giver Rigsarkivet 10 gode råd, der kan bruges ved ressortændringer.

Dokumenter og data – nem fremfinding og anvendelse

Det er afgørende, at de forskellige myndigheder selv nemt kan finde og anvende deres dokumentation. Derfor skal materialet deles på en hensigtsmæssig måde. Det minimerer både myndighedernes ressourceforbrug nu og her, men betyder også, at vi en dag kan arkivere materialet til glæde for kommende generationer. Derfor tilbyder Rigsarkivet vejledning baseret på erfaring fra tidligere ændringer i den statslige sektor.

Rigsarkivets 10 gode råd om ressortændringer

Skab den bedste løsning

Et af de vigtigste råd er at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan assistere overflytningen og være med til at skabe den bedste løsning fremadrettet. Arbejdsgruppen skal sammensættes af deltagere fra alle de berørte områder/myndigheder og skal bl.a. identificere materiale, kortlægge risici og planlægge løsninger på både kort og lang sigt.

Kontakt

Der er udsendt et informationsbrev til myndighederne i denne uge. Men Rigsarkivet kan altid kontaktes for vejledning.

Kontaktperson: Områdeleder Mette Hall-Andersen, mail: mha@sa.dk

Læs pressemeddelelse om Rigsarkivets vejledning ved ressortændringer