På flugt fra DDR under Den Kolde Krig

I juledagene 1977 lykkedes det tre unge østtyskere at flygte over Østersøen i en gummibåd. De var blandt de heldige, der nåede frem til Vesten. Andre omkom i forsøget.

Af Jørgen Mikkelsen, arkivar og seniorforsker, Rigsarkivet

Vi hører jævnligt om afrikanere og asiater, der omkommer på Middelhavet under flugten til Europa. Men de færreste ved, at omkring 7.000 østtyskere forsøgte at flygte over Østersøen under Den Kolde Krig, og at mindst 174 af dem mistede livet undervejs. Mere end 4.500 blev pågrebet af østtyske myndigheder, og kun 1.000-2.000 nåede frem til Vesten.

Flere årsager til flugt

Den 23. december 1977 kørte 3 unge mennesker fra Østberlin nordpå i en lejet bil. I bilen gemte de en 3 meter lang og 1½ meter bred gummibåd med påhængsmotor. Den skulle bringe dem til Danmark, hvorfra de ville rejse til Vesttyskland.

To af dem ønskede blot ”at smage friheden” og at tjene flere penge. Den tredje var frustreret over at være blevet afskediget, fordi kæresten var flygtet til Vesten. Desuden kunne hun ikke komme ind på sit drømmestudium, journalistik, fordi hun ikke ville melde sig ind i kommunistpartiet.

Stormvejr og redningsaktion

Gedser Rev, fyrskib, der fungerede som redningsbåd for mange flygtninge
Gedser Rev var et fyrskib, men det fungerede også som redningsbåd for mange flygtninge fra DDR. Foto, stillet til rådighed af Jesper Clemmensen.

Efter 12 timers bilkørsel nåede de tre østberlinere frem til et relativt øde sted ved Østersøkysten. Her blev gummibåden sat i vandet kl. 22. Der var da næsten vindstille, men få timer senere blæste det op.

Vinden blev så kraftig, at træer og elmaster væltede, og tage blev flået af flere steder i Sydsjælland og på Lolland-Falster. Man overvejede også at aflyse dagens færgesejlads mellem Gedser og Warnemünde. Men selv om de tre flygtninge ustandselig måtte skovle vand ud af deres båd, undgik de – mirakuløst nok – at kæntre.

Kl. 5 om morgenen nåede gummibåden op på siden af et dansk fyrskib, 22 km sydøst for Møn. Men hermed ophørte dramatikken ingenlunde. For da den sidste af østtyskerne blev hevet ombord på fyrskibet, rev gummibåden sig løs, og derved mistede flygtningene alle deres medbragte papirer og andre ejendele. Bagefter måtte redningsbåden fra Klintholm opgive at hente de tre flygtninge pga. stormen. Det blev derfor nødvendigt at rekvirere en helikopter fra Søværnets Operative Kommando.

Politiets håndtering af flygtningesagen

Niels Gartig står bag ved en af de gummibåde, flygtninge brugte til at krydse Østersøen.
Så små var nogle af de fartøjer, der bragte østtyske flygtninge over Østersøen under Den Kolde Krig. Denne gummibåd har endt sine dage i en have i Gedser. På billedet ses Niels Gartig, der i mange år gjorde tjeneste på fyrskibet ”Gedser Rev” og i denne egenskab har været med til at redde et større antal flygtninge. Privat foto, stillet til rådighed af Jesper Clemmensen.

Ligesom alle andre flygtninge fra DDR måtte de tre gennem et forhør hos det lokale politi. Politiassistent Kaj Pedersen i Vordingborg nøjedes dog med at registrere deres navne, fødselsdatoer og adresser og at beskrive nattens og morgenens begivenheder i sin døgnrapport.

I rapporten noterede han også, at hverken PET, Forsvarets Efterretningstjeneste eller Tilsynet med Udlændinge ønskede at foretage yderligere afhøringer.

Straks derefter fik det vesttyske politi en meddelelse om, at de tre ville blive sendt med færgen fra Rødbyhavn d. 25. december. Det fremgår også af døgnrapporten, at de tilbragte natten mellem d. 24. og 25. i arresten.

Hvad rapporten derimod ikke fortæller, er, at Kaj Pedersen inden da havde haft østtyskerne med til sin private julefest, hvor familien efter bedste evne forsøgte at konversere de uventede gæster. Der var dog ingen forståelsesproblemer, da en af østtyskerne udbragte en skål med ordene ”Für Freiheit!”

Politiets døgnrapport – en nøglekilde

Historien om flugten i julen 1977 er beskrevet mere indgående i journalisten Jesper Clemmensens bog Flugtrute Østersøen. Her kan man også kan læse om mange andre forsøg på at flygte fra DDR til Danmark mellem 1961 og 1989.

Ved afdækningen af den sag, som er gennemgået her, har politiets døgnrapport spillet en helt central rolle, fordi den har gjort det muligt for Jesper Clemmensen at få kontakt til en af flygtningene og til Kaj Pedersens enke.

+ Åben alle- Luk alle
 • Arkivalierne bag historien og litteratur

  Døgnrapporter

  Den døgnrapport, som er anvendt i denne historie, ligger i Vordingborg politis arkivserie: Døgnrapporter for Kriminalpolitiet 1962-1996.

  Politikredsene fik påbud om at føre døgnrapporter i 1962, og nogle steder gjorde man det allerede inden da. Fra de fleste politikredse er der dog kun bevaret døgnrapporter fra og med ca. 1980. Siden 2000 udgør døgnrapporterne en del af IT-systemet POLSAS.

  Artikler om politiarkiver

  Politiet har altid varetaget en bred vifte af opgaver – fra efterforskning af kriminalitet til udstedelse af bevillinger – og politiarkiver kan derfor bruges til at belyse et utal af emner. Disse artikler indeholder præsentationer af forskellige typer af arkivserier i politiarkiverne:

  Jørgen Mikkelsen: Flyulykker og salg af kondomer. Om registrering, bevarings- og kassationsbehandling og aflevering af politiarkiver, i: Adam Jon Kronegh og Michael Dupont, red.: Visdom og gamle arkivalier. Festskrift til Svend Ahrensbach i anledning af hans 60-års fødselsdag 10. november 2013, 2013.

  Jørgen Mikkelsen: Retsplejeloven og politiets vækst- og reformperiode indtil 2. verdenskrig, Personalhistorisk Tidsskrift 2019.

  Karl Peder Pedersen: Politi og anklagemyndighed, i: Jørgen Mikkelsen og Erik Nørr (red.): Efter bemyndigelse. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1920-1970, 2008.

  Litteratur om politihistorie

  Her er en række vigtige bøger og artikler om politiets nyere historie:

  Peter Fransen: Statspolitiet, i: Peter Fransen m.fl.: Harmonisering eller særordning. Sønderjylland som administrativ forsøgsmark efter Genforeningen i 1920, 2002.

  Henning Koch: Demokrati – slå til! Statslig nødret, ordenspoliti og frihedsrettigheder 1932-1945, 1994.

  Henrik Stevnsborg: Magt, krig og centralisering. Dansk politi 1945-2007, 2016.

  Henrik Stevnsborg: Politi 1682-2007, 2010.

  Henrik Stevnsborg: Politiet 1938-47. Bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed, 1992.

  Frederik Strand: Efterforskningens anatomi. Kriminalpolitiet 1863-2007, 2011.