Da LSD kom til Danmark

Danmark reagerede lynhurtigt, da de første officielle meldinger kom om et nyt stof, LSD, blandt de unge hippier. Der gik kun otte måneder fra politiet hørte om LSD for første gang til det i maj 1966 blev forbudt.

Af Jette Holmstrøm Kjellberg, Rigsarkivet, København

LSD var helt ukendt for det danske politi, da svensk politi i september 1965 ringede for at høre, om man i Danmark kendte noget til det.

I Göteborg var en ung mandlig studerende blevet indlagt, fordi han gik barfodet og halvnøgen rundt i gaderne, mens han opførte sig “fuldstændigt afsindigt”. Efter 24 timer var han blevet normal igen, og undersøgelser viste, at han havde været påvirket af LSD.

Dansk politi undersøgte det danske narko-miljø

Linker til billede i fuld størrelse.
“En dosis sindssyge koster 30 kroner”. Aviser og blade fortalte rædselshistorier om det nye stof, LSD. Dette billede er fra en artikel i Billedbladet den 27. maj 1966. Billedteksten fortæller, at det drejer sig om en amerikansk teenager, der har taget LSD og får det dårligt. Hun får krampeanfald og bider sin hånd til blods, mens hun skriger og skriger. Foto: Billed-Bladet

Det danske politi gik i gang med at undersøge om det danske narkotika-miljø kendte noget til LSD, og måtte konstatere, at et nyt stof var på vej ind på danske marked.

Politiet informerede Sundhedsstyrelsen, der videresendte informationen til Indenrigsministeriet med anmodning om, at LSD blev forbudt. Her var man netop i gang med at ændre loven om euforiserende stoffer, og LSD blev hurtigt optaget på listen.

Stoffet blev forbudt i Danmark ved bekendtgørelse af 3. maj 1966 om euforiserende stoffer. Selvom om flere lande også forbød LSD i 1966, blev det først omfattet – og forbudt – af det internationale kontrolsystem i 1972.

Ingen vidste, hvad LSD var for et stof

Det danske politi besøgte Göteborgs narkotikaafdeling i oktober 1965 og fik forevist stoffet, som lignede flormelis. Det blev opbevaret i en plastikdåse, der var gjort lufttæt med tape. Svenskerne havde ikke turde veje det, fordi de fandt stoffet for farligt. De vurderede, at 1 hektogram af stoffet i byens vandforsyning kunne gøre hele byens befolkning sindssyge i 1 døgn!

Politiet og lægerne vidste ikke om LSD var vanedannende og gav abstinenser. Politiet spurgte derfor en narko-fængslet amerikaner om LSD gav abstinenssymptomer. Men han havde ikke prøvet det nok til at kunne udtale sig om det.

Hverken politiet, lægerne eller hippierne kendte til skadevirkningerne, som vi gør i dag.

Der var historier blandt hippierne om enkelte, der ikke kunne tåle det og havde forsøgt selvmord, mens de var påvirkede. Men her i midten af 1960’erne vidste ingen, hvor farligt LSD i virkeligheden var. Det blev først klart i løbet af 1970’erne, da man havde fået flere erfaringer med stoffet.

+ Åben alle- Luk alle
 • Et stof der siger "spar 2" til alt andet!

  Nyheden om det nye “vidunderstof” bredte sig hurtigt i det internationale hippie-miljø. Hippierne mødtes fx på Ibiza til LSD-fester eller skrev sammen og sendte stoffet med posten til hinanden. Det var “hipt” at eksperimentere med bevidsthedsudvidende stoffer.

  Linker til billede i fuld størrelse.
  Udsnit fra en artikel om LSD, “En dosis sindssyge koster 30 kroner”, i Billedbladet den 27. maj 1966. Foto: Billed-Bladet

  Politiets undersøgelser af det danske narkotikamiljø i midten af 1960’erne viste, at flere unge havde prøvet LSD i sommeren 1965 på Ibiza. Én fortalte, at det var et vidunderligt middel: Han kunne “åbne sit 3. øje”, se sig selv indefra og genopleve sit liv som 10-årig.

  En ung kvinde korresponderede ivrigt med en amerikaner, der havde købt LSD på Ibiza og gerne ville afsætte det i Danmark. I ét af brevene lå et lille stykke grønt trækpapir med stoffet, som han opfordrede hende til at spise: “Mor dig godt og aflæg mig et besøg på rejsen”.

  En ung svensk studerende fra Göteborg havde fået fat i stoffet, da han i sommeren 1965 var på ferie i Tanger, Marokko. En lokal havde spurgt ham, om han var interesseret i et stof, der “sagde spar 2” til alt andet.

  Den studerende betalte 900 svenske kroner, og da han var kommet hjem til Göteborg, modtog han et brev fra et medicinalfirma i London med mindre end 1 gram hvidt pulver i. Det tog han lidt af – og endte på hospitalet og politigården!

 • Arkivalierne bag historien

  Historien om da LSD kom til Danmark og relaterede historier kan findes i Indenrigsministeriets arkiv.

  Linker til billede i fuld størrelse. Liste over forbudte stoffer.
  Indenrigsministeriet var i gang med at revidere loven om euforiserende stoffer, da ministeriet modtager en redegørelse fra politiet om LSD’ens indtog i Danmark. LSD bliver derfor indføjet som nr. 46 på lovens liste B over stoffer, der er forbudt både i tilsat og i ren form. Foto: Rigsarkivet

  Blandt Indenrigsministeriets sundhedssager (Indenrigsministeriet, 4. Kontor B) findes sag nr. 3013-3-66 om ændringen af lov om euforiserende stoffer. Med denne lov LSD gjort ulovligt sammen med en række andre stoffer.

  I 1966 indkalder Udenrigsministeriet også repræsentanter fra flere myndigheder til et møde om, hvordan Danmark kunne hjælpe unge hjem fra udlandet, når de var blevet syge af LSD m.m. (sag nr. 4140-51-66).

  Unges narkotikavaner

  To år senere i 1968 udarbejder en arbejdsgruppe en stor undersøgelse af unges narkotikavaner. Undersøgelsen får sagsnummer 1968 5550-3. Heri fremgår det bl.a., at hver 5. unge var blevet tilbudt hash eller andre euforiserende stoffer, en kun lidt over hver 10. havde prøvet det.

  Undersøgelsen viser også, at i 1968 var brugen af euforiserende stoffer mere udbredt blandt unge, hvis fædre var højt uddannede og havde høj social status.