Historier fra arkivet

Historier fra arkivet er en samling af fortællinger, der er skrevet på baggrund af arkivalier hos Rigsarkivet, og som publiceres løbende under overskriften Historier fra arkivet (tidl. Nyt i arkivet). I de fleste tilfælde bygger de på dokumenter, som vi har modtaget i de sidste 10-20 år.

Inspiration til at dykke ned i samlingerne
Hver fortælling indeholder en omtale af de arkivalier der har været brugt til at skrive historien og beslægtede arkivalier hos Rigsarkivet. Brug f.eks. fortællingerne som inspiration til selv at dykke ned i vores samlinger, der hvert år forøges med 5-10 kilometer papirarkivalier og mere end 25.000 gigabyte digitale arkivalier.

Historier fra arkivet er skrevet af arkivarer og seniorforskere i Rigsarkivet og redigeret af Jørgen Mikkelsen og Christian Larsen, der også begge er arkivarer og seniorforskere.