Modstandsfolk og forfulgte under besættelsen – Politiefterforskning og domme

Se her, hvordan du søger oplysninger om modstandsfolk og forfulgte under besættelsen i arkivalier omhandlende politiefterforskning og domme.

Det illegale arbejde blev bekæmpet af både danske og tyske myndigheder. Derfor er der mange oplysninger om de enkelte modstandsfolk i danske arkiver.

Der er oplysninger om

 • Sabotagehandlinger, spionage, nedbrydende virksomhed rettet mod værnemagten
 • Vold mod og forulempelser af værnemagten samt i visse tilfælde også mod tysklandsarbejdere og danskere ansatte af tyskerne
 • Undersøgelser af politiske og racemæssige forhold – herunder kommunister og jøder

Al dansk efterforskning over hele landet blev varetaget af Statsadvokaten for særlige anliggender. Alle retssager er også samlet i et retskontor: Københavns Byret 10.A Afdeling for særlige straffesager.

+ Åben alle- Luk alle
 • Efterforskningssager, som ikke førte til tiltale

  En del sager blev anmeldt og efterforsket, men førte IKKE til et retsligt efterspil. Altså hvor gerningsmændene ikke blev fundet og stillet for en dommer. Sagerne er opdelte i almindelige efterforskningssager, sabotagesager fra København, sager mod kommunister og diverse sager.

  Sådan finder du en efterforskningssag, som ikke førte til tiltale

  Sådan finder du en sabotagesag fra København

  Efterforskning af sabotager fra København (kreds 0), Frederiksberg (kreds 1), Københavns Amts Nordre Birk (kreds 2) og Københavns Amts Søndre Birk (kreds 3) ligger i perioden 14.3.1942 til 14.9.1944 i en arkivserie for sig selv. Bemærk at sagerne stort set er uden navne på sabotører.

  Sådan finder du sager mod eftersøgte kommunister

  Kommunistisk aktivitet blev forbudt i sommeren 1941, og en række ledende kommunister blev interneret i Horserød. Men politiets eftersøgning af kommunister fortsatte til langt ind i 1943.

  • Du finder en person i Navnekartotek for DK-sager (Navnekartotek II) – DK betyder ”Danske Kommunister”.  Heri henvises til både AS-sager og til DK-sager.
  • Du kan også søge personen direkte i DK-sager, der er henlagt alfabetisk efter efternavn. Bemærk! Der er ikke sager knyttet til alle navnekort.

  Sådan finder du Diverse sager

  Disse sager (34 pakker) indeholder mange forskellige typer af sager. Langt de fleste er sager udtaget fra AS-sagerne, bl.a. findes her nogle af de store sager vedr. de engelskuddannede agenter, der i faldskærm blev nedkastet i Danmark.

  • Søg mellem sagerne i Register til Diverse Sager. Registeret lister sagerne i nummerorden. Der er ingen specifik emneorden.
  • Find derefter sagen i arkivserien Diverse Sager. Serien er ordnet efter nummer på samme måde som registeret.
 • Sager, hvor der blev rejst tiltale

  Sager mod modstandsfolk og forfulgte, hvor der blev rejst tiltale, skal for hele landet søges i arkivskaberne Statsadvokaten for særlige anliggender og Københavns Byret 10.A Afdeling for særlige straffesager. Bemærk, at sager mod kommunister var udskilt i særlige arkivserier.
  Sagerne hos Statsadvokaten for særlige anliggender indeholder politiets efterforskningssag, mens sagerne fra Københavns Byret 10.A Afdeling for særlige straffesager primært indeholder rettens eget materiale. Samme sag kan optræde i begge arkivserier.

  Sådan finder du Statsadvokaten for særlige anliggenders sager mod personer, som blev sigtet og/eller dømt ved dansk ret

  Sådan finder du sager mod modstandsfolk m.m. i Københavns Byret 10.A Afdeling for særlige straffesager

  Sagerne kaldtes statssikkerhedssager (St-sager)

  Sådan finder du sager, hvor personer er sigtet og/eller dømt for at være kommunist

  • Sagerne er i arkivskaberen Københavns Byret 10.A Afdeling for særlige straffesager.
  • Du søger den tiltaltes navn i Journalregister (K-sager). Registeret oplyser sagsnummer.
  • Bestil derefter sagsnummeret i K-Sager: Straffeakter.
 • Tysk politiefterforskning

  Der er næsten ingen arkivalier bevaret vedr. den tyske efterforskning af illegal aktivitet. Det meste blev ødelagt ved RAF’s bombardementer af Gestapos hovedkvarterer i 1944-45, og det der var tilbage, blev destrueret af tyskerne selv op til kapitulationen. Der er dog hentet kopier fra tyske arkiver.

  Benyt registraturen Tyske arkivalier om Danmark 1848-1945, bind I-IV, udgivet af Rigsarkivet 1978-1997. Især bind III vedr. tysk politi.

Det må du se

Efterforskningssagerne og retssagerne mod modstandsfolk og forfulgte er mere end 75 år gamle og dermed som udgangspunkt frit tilgængelige. I enkelte sagen kan der optræde nyere materiale, som kræver tilladelse.

Om efterforskning af sabotagehandlinger m.m.

Statsadvokaten for særlige anliggender (kaldet AS-afdelingen) blev oprettet den 15. april 1940 som en særlig politimyndighed, der skulle tage sig af sager vedrørende den tyske besættelsesmagt og den danske befolkning. Sagerne omhandlede primært politiske forbrydelser – spionage, sabotage, og det man kaldte nedbrydende virksomhed (Zersetzung) – dvs. handlinger, der modarbejdede besættelsesmagten. Fra sommeren 1940 omfattede det også sager om vold og forulempelser begået af eller mod personer ved værnemagten. Ligeledes kan der findes politisager vedr. danske Tysklandsarbejdere og andre, der søgte eller fik arbejde hos tyskerne.

Det særlige ved Statsadvokaten for særlige anliggender var, at der heri lå både en anklage- og en politimyndighed. Det var således dansk politi, der stod for at efterforske og arrestere danskere under mistanke – og det var Statsadvokaten, der virkede som anklager. Endelig betød det, at de anklagede blev dømt ved dansk ret og afsonede i danske fængsler frem for at blive sendt til Tyskland.

Også alle danske retssager mod modstandsfolk og forfulgte blev samlet i et retskontor, nemlig Københavns Byret 10.A Afdeling for særlige straffesager

Som sabotagen tog fart i 1942-43 overtog tyskerne i stigende grad selv efterforskning og arrestationer, hvorefter de sigtede blev dømt ved tysk krigsret – og som oftest kom til at afsone i Tyskland. Da tyskerne selv begyndte at efterforske illegale aktiviteter og selv foretage arrestationer, begrænsedes dansk politis arbejde til at indhente oplysninger om de anholdte personer og deres illegale arbejde.

Statsadvokaten for særlige anliggender ophørte med sin virksomhed den 19. september 1944, hvor tyskerne opløste og internerede det danske politi.