Modstandsfolk og forfulgte under besættelsen – Efter krigen: Styrkelister, erstatning og beretninger

Se her, hvordan du søger oplysninger om modstandsfolk og forfulgte under besættelsen i arkivalier omhandlende erstatninger og beretninger fra efter krigen.

Efter befrielsen i maj 1945 kan oplysninger om modstandsarbejdet og forfølgelserne søges i Undergrundshærens styrkelister, i modstandsfolk og forfulgtes ansøgninger om erstatning og i beretninger fra modstandsfolk m.fl. samt i korrespondance m.m. i modstandsfolk og forfulgtes private arkiver.

+ Åben alle- Luk alle
 • Modstandsbevægelsens styrkelister

  Efter befrielsen blev Modstandsbevægelsens underjordiske hær legal. Der blev udfærdiget lister over de væbnede styrker.

  Sådan finder du en modstandsmand/kvinde i styrkelisterne

  • Søger du oplysningerne i styrkelisterne om en modstandsmand eller –kvinde, kan du se dem i Modstandsdatabasen. I denne database er indskrevet alle oplysninger fra styrkelisterne.
  • Søger du en modstandsmand eller kvinde i de originale styrkelister, slår du først personen op i Modstandsdatabasen. Her er oplyst navnet på den region, hvori personen var tilknyttet undergrundshæren.
  • Du finder de originale styrkelister her:
   • Forsvarets Arkiver (FOARK) Besættelsestidssamlingen, Modstandsbevægelsen (1010-004):
    Region I: Nordjylland: Pk. 35 og pk. 35A.
    Region II: Midtjylland: Pk. 37.
    Region III: Sydjylland: Pk. 38.
    Region IV: Fyn: Pk. 39.
    O-grupper: Pk. 39A.
   • Danske Hjemmeværnsforeninger Hjemmeværnsregion 5, Diverse materiale fra Hjemmeværnsregion 5:
    Region V: Sjælland: Pk. V5 og V-6
   • Reviderede regnskaber, Modstandsbevægelsen (0990):
    Region VI: København: Pakkerne 122 – 213 (Afsnit I – VIII) (Dette er ikke egentlige styrkelister, men lønningslister for udbetalt løn).
    Region VII: Bornholm – findes på Bornholms Ø-Arkiv, arkivnr. 1976-40.
  • Læs mere om styrkelisterne. Bemærk, at der oftest ikke er er yderligere informationer end dem der findes i Modstandsdatabasen.
 • Erstatning for deltagelse i modstandskampen

  Efter krigen fik ”besættelsestidens ofre”, dvs. modstandsfolk og andre forfulgte mulighed for at søge om økonomisk erstatning for invaliditet og død, frihedsberøvelse, indtægtstab, skader på ting mv., samt søge støtte til uddannelse og virksomhed. Mere end 45.000 personer søgte erstatning eller støtte.

  Erstatningssagerne indeholder

  • Redegørelser for den enkelte modstandsmands virke under besættelsen
  • Papirer vedr. personens senere livsforløb.

  Det skal du vide for at finde en erstatningssag

  • Personens navn og fødselsdato
  • Personens dødsår

  Flere myndigheder har gennem tiden varetaget behandlingen af erstatningssager vedr. besættelsestidens ofre. Ligeledes er sagerne afleveret til Rigsarkivet i ”klumper”, forstået på den måde, at når en sag blev uaktuel pga. dødsfald, blev sagen udtaget af sagsrækken, og med mellemrum blev disse uaktuelle sager samlet og afleveret til Rigsarkivet. Det betyder, at man som udgangspunkt skal søge en erstatningssag i den arkivserie, der dækker den periode, hvor den tidligere modstandsmand døde.

  Erstatningsrådets arkiv indeholder sager vedr. personer, der har søgt hædersgave, erstatning for skade, sygdom og frihedsberøvelse samt støtte til virksomhed eller uddannelse. Det er derfor en god idé at starte her, da der ofte henvises til sager hos Direktoratet for Ulykkesforsikringen / Sikringsstyrelsen / Arbejdsskadestyrelsen. Sidstnævnte myndigheder stod for ydelse af erstatning vedr. invaliditet og død. Erstatningsrådet var ankeinstans for denne type sager.

  Langt de fleste erstatningssager er bevaret, men der er sket kassation gennem tiden.

  Sådan finder du en erstatningssag

 • Støtte fra Frihedsfonden

  I maj 1945 blev Frihedsfonden etableret for at støtte modstandsfolk og familier, som have lidt skade som følge af modstandskampen, med at få et normalt liv. Frihedsfonden var en selvejende institution, som via lotterier mv. indsamlede anseelige millionbeløb til uddeling. Et særkende ved fonden var, at den stod på modstandsmandens side i arbejdet med at opnå erstatning fra det offentlige. I 1970 fik Frihedsfonden officiel status som forberedende instans i erstatningssagerne. Fonden hjalp bl.a. ansøgere med at indhente dokumentation for deres modstandsindsats.

  Da Frihedsfonden i 1997 blev nedlagt havde den behandlet mere end 17.000 sager. Disse sager er båndlagt til 2077. Der kan dog gives tilladelse til personer med ”seriøse forskningsformål”, slægtsforskning betragtes ikke som et anerkendelsesværdigt formål.

  Sådan finder du en støttesag

 • Utrykte beretninger og private arkiver

  Mange tidligere modstandsfolk har efter krigen skrevet en beretning om deres illegale arbejde. Beretningerne er ofte indsamlet af historikere – og siden afleveret til bl.a. Rigsarkivet. Disse er arkiveret i den såkaldte Håndskriftssamling.

  Efter krigen indsamlede Generalkommandoen beretninger, arkiver og dokumenter fra hærens og søværnets officerer og befalingsmænd vedr. deres modstandsarbejde under besættelsen. Beretningerne ligger i Forsvarets Arkiver (FOARK) Besættelsestidssamlingen. Endelig har en række tidligere modstandsfolk efter krigen afleveret deres private arkiver til Rigsarkivet.

  Sådan finder du en beretning indsamlet af historikere m.fl.

  • Søg modstandsmandens/kvindens navn i Rigsarkivet Arkivskabte hjælpemidler i arkivserien Folioregistratur 204.
  • Registraturen henviser med pakkebetegnelse til arkivskaber Håndskriftsamlingen, arkivserie IV Danmark-Norges almindelige historie.
   Beretningerne ligger i følgende pakker:
   IV.T.29 Hans Kirchhoff: Beretninger vedr. Antikominternpagt-demonstration 1941
   IV.T.37 Samling af beretninger fra besættelsestiden
   IV.T.38 Jørgen Hæstrup: Beretninger om modstandsbevægelsen
   IV.T.41 Nissen: Dansk Ungdomssamvirke og De ældres Råd: Beretninger
   IV.T.42 Sigurd Jensen: Beretningssamling vedr. besættelsestiden
   IV.T.45 Aage Trommer: Beretninger vedr. jernbanesabotagen og region III
   IV.T.46 Modstandsbevægelsen i Frederiksborg amt. Beretninger
   IV.T.47 Henrik S. Nissen: Beretninger vedr. samarbejdspolitikken
   IV.T.48 Ole Barfoed: Beretninger vedr. ruter til Sverige og redningen af jøderne
   IV.T.54 Leif Rasmussen: Samling til Holger Danskes historie
   IV.T.55 Knud V. Zeltner: Samling af beretninger vedr. 1940 – 1943
   IV.T.57 Johan Hvidtfeldt: Referater til besættelsestidens historie

  Bemærk, at der er forskellige adgangsfrister til beretningssamlingerne. Dette fremgår af folioregistraturen.

  Arkivskaber Rigsarkivet arkivskabte hjælpemidler
  Håndskriftsamlingen II – VII, IX – XII, XIV, XVII og XVIII
  Arkivserie Folioregistratur 204
  IV Danmarks almindelige historie

  Sådan finder du en beretning fra en militær modstandsmand

  Sådan finder du modstandsfolks privatarkiver

  • Slå op på modstandsmandens/kvindens navn i Daisy.