Modstandsfolk og forfulgte under besættelsen – Danske i Sverige

Se her, hvordan du søger oplysninger om modstandsfolk og forfulgte under besættelsen i arkivalier omhandlende Danske i Sverige.

Under besættelsen flygtede mere end 20.000 danskere til Sverige. Omkring 10.000 var modstandsfolk, 7.000 var jøder, der blev transporteret til Sverige i tiden omkring oktober 1943, og endelig ankom ca. 2.000 kz-fanger med Bernadotte-aktionen i april 1945.

Økonomisk hjælp og kontrol med flygtningene blev varetaget af Den Danske Flygtningeadministration i Sverige. Flygtningene blev også fulgt af Stockholm diplomatisk repræsentation Gesandtskabets flygtningekontor. Flygtninge, som meldte sig til Den Danske Brigade kan søges i brigadens arkiv. De danske flygtninge blev endelig også fulgt af svenske myndigheder og oplysninger kan søges i svenske arkiver.

+ Åben alle- Luk alle
 • Den Danske Flygtningeadministration i Sverige

  Det var den Danske Flygtningeadministration i Sverige, som holdt styr på flygtningene og ydede vejledning og støtte til dem.

  Sådan finder du oplysninger om en flygtning i flygtningeadministrationens arkiv

  • Slå op på flygtningens efternavn i Den Danske Flygtningeadm. Centralregistret, Centralregister over flygtninge. Det er ført alfabetisk (fonetisk) med detaljerede oplysninger om hver enkelt flygtning. Der findes ikke sager til registeret.
  • Søg flygtninge, som modtog støtte, i Den Danske Flygtningeadm. i Sverige Almen Afdeling i det alfabetiske Navnekartotek. Det henviser med ”F.K. nummer” til Journalsager (personsager). Støttemodtagerne var flygtninge, som ikke var i arbejde, og som ikke opholdt sig i forlægning. Der blev ydet hjælp til beklædning, logi, forsørgelse, sociale hjælpeforanstaltninger for gamle, mødre med børn, gravide kvinder, læge- og tandlægeassistance, hjælp ved sygdom, dødsfald, hjælp til Den Danske Brigades personel og disses familier.
 • Stockholm diplomatisk repræsentation Gesandtskabets flygtningekontor

  Sagerne omhandler danske flygtninge i Sverige – både modstandsfolk og jøder.

  Sådan finder du en sag om en flygtning i Gesandtskabets flygtningekontor

 • Den Danske Brigade

  Den Danske Brigade oprettedes i november 1943. Den kom til at bestå af omkring 4.800 mand, hvervet iblandt danske flygtninge i Sverige.

  Sådan finder du stamoplysninger på en soldat i Den Danske Brigade

 • Danske flygtninge i svenske arkiver

  Der findes oplysninger om danskere i Sverige i de svenske arkiver. Det mest centrale er arkivet efter Statens Utlänningskommission, der består af to arkivgrupper: Hemliga arkivet og Kanslibyrån. Sagerne i de to arkivgrupper er ordnet alfabetisk efter efternavn, og indeholder i tiden under besættelsen typisk oplysninger om personens illegale aktivitet, om flugten og om opholdet i Sverige.

  Hemliga arkivet indeholder oplysninger om personer indrejst i Sverige i perioden 1940-76, hvorom der foreligger ”ufordelagtige” informationer, bl.a. om illegal eller kriminel aktivitet.
  Kanslibyrån er den almene række og indeholder indrejse- og opholdspapirer om samtlige nordiske statsborgere, der er indrejst i Sverige i perioden 1920-54.

  Kontakt Riksarkivet i Stockholm her. Du kan bestille kopier af en given sag. Sager fra besættelsestiden er frit tilgængelige.

Det må du se

De fleste sager og kartoteker hertil ligger i arkivserier, der i deres helhed er mere end 75 år gamle og dermed frit tilgængelige. Ligger sagerne i arkivserier, som også indeholder materiale, der er mindre end 75 år gamle, skal du søge om adgang her.