Militære straffesager – Kom godt i gang!

Hæren og flåden havde hver deres egne retter, som behandlede straffesager. Der er bevaret straffesager fra hæren fra 1680 og fra flåden fra 1664.

Her skal du søge

+ Åben alle- Luk alle
 • Hærens straffesager 1680-1919

  Ansatte i hæren hørte hvad straffesager angår, under regimentsretterne. De ansattes familier og tjenestefolk hørte frem til 1771 for regimenter i København og frem til 1814 for regimenter i resten af landet, under regimentsretterne. Værnepligtige soldater hørte under regimentsretterne i de perioder, hvor de var indkaldte som soldater.

  Regimentsretternes Justitsprotokoller er i Auditøren for regimenternes arkiver. Der er kun bevaret meget få auditørarkiver fra før 1780. Mange af regimentsretternes domme i straffesager blev forelagt kongen til endelig afgørelse. Disse domme og de kongelige resolutioner herpå kan søges i Generalauditørens arkiv.

  Sådan finder du en straffesag i auditørarkiverne

  • Slå op i auditør arkivet.
   Tip: ved du hvor straffesagen er foregået, men kender ikke regimentets navn, så så viser fortegnelsen Hærens garnisoner hvor regimenterne/bataljonerne var garnisoneret.
  • Ved nogle auditører er der Strafferegistre eller Registre til justitsprotokoller. Slå op på den tiltaltes navn. Registeret henviser med sidetal til Justitsprotokol.
  • Straffesagerne skal søges i de kronologisk førte Justitsprotokoller og Bilag til justitsprotokoller.
  Arkivskaber Auditøren Xx regiment/bataljon F.eks. Auditøren ved 2. Bataljon
  Arkivserie Strafferegister/Registre til justitsprotokoller
  Justitsprotokol
  Bilag til justitsprotokol

  På nettet eller på læsesalen

  Nogle justitsprotokoller og strafferegistre er skannede. De øvrige og bilag til justitsprotokoller skal ses på læsesalene.

  Sådan finder du en straffesag i Generalauditørens arkiv

  Regimentsdommene og de derpå faldne kongelige resolutioner er indskrevet i Justitsprotokoller, der er bevaret fra 1728. Generalauditørernes indstillinger til kongen om strafudmålingen er i Originale relationer med kgl. resolutionsvedtegninger, der er bevaret fra 1742.

  • Du kan søge efter de dømtes navne i Register til generaljustitsprotokoller og Register til justitsprotokoller. De henviser med sidetal til protokollen. Efter 1797 er eneste indgang Designationer til justitsprotokoller, se nedenfor.
  • Hvis du har den kongelige resolutions dato, kan søge indstillingen i Originale relationer med kgl. resolutioner 1742-1762 og Relationer til kongen 1763-1907.
  • Du kan få et overblik over sagerne i Designationer til justitsprotokoller. De lister kronologisk sagerne med oplysning om dømte, forbrydelse og domme. De henviser med sidetal til justitsprotokollerne og med relations-romertal til relationerne.
  Arkivskaber Generalauditøren
  Arkivserie Register til generaljustitsprotokol
  Generaljustitsprotokol
  Register til justitsprotokol
  Justitsprotokol
  Originale relationer med kgl. resolutioner
  Relationer til kongen
  Designationer til justitsprotokoller

  På nettet eller på læsesalen

  Registre til justitsprotokoller og Justitsprotokoller er skannede. De øvrige arkivserier må ses på læsesalene.

 • Flådens straffesager 1664-1919

  Ansatte ved flåden hørte hvad straffesager angår under Underadmiralitetsretten, fra 1727 Den kombinerede ret. Også de ansattes familier og tjenestefolk hørte frem til 1771 under flådens ret. Værnepligtige hørte under flådens ret, når de var indkaldte til flåden. Der er bevaret justitsprotokoller fra 1670.

  Dommene kunne forelægges Overadmiralitetsretten. Sagerne kunne også forelægges kongen til endelig afgørelse. De kongelige afgørelser kan søges i arkiverne efter Admiralitetet, fra 1746 Generalauditøren (Søetaten) og fra 1871 i Generalauditøren.

  Sådan finder du en straffesag i Underadmiralitetsretten 1664-1727

  • Søg efter den tiltaltes navn i Register til dombøger, som henviser med sidetal til Dombøger. Den ældste protokol, Over- og underadmiralitetsprotokol 1664-1665, har ikke register.
  • Nogle forhør i sagerne indførtes i Vidnebøger. I Dombøger vil der være henvisning til Vidnebøger. Find den straffedes navn i Register til vidnebøger.
  Arkivskaber Underadmiralitetsretten
  Arkivserie Over- og underadmiralitetsretsprotokol
  Register til dombøger
  Dombøger
  Register til vidnebøger
  Vidnebøger

  På nettet eller på læsesalen

  Arkivserierne er skannede. Find dem i Daisy og læs dem online.

  Sådan finder du en straffesag i Den kombinerede ret 1727-1919

  Der er først bevaret straffesager fra 1747.

  • Fra 1774 kan du søge tiltaltes navne i Register til justitsprotokol. Den henviser med sidetal til Justitsprotokol. Fra 1804 er der tillige separate Generalregister til domprotokol og Domprotokol.
  • Sagsakter kan ses i Sager til justitsprotokol, fra 1896 Sagsakter.
  Arkivskaber Den kombinerede ret
  Arkivserie Register til justitsprotokol
  Justitsprotokol
  Generalregister til domprotokol
  Domprotokol
  Sager til justitsprotokol/Sagsakter

  På nettet eller på læsesalen

  Registre og protokoller er skannede, find dem i Daisy og læs dem online. Sager skal bestilles frem til læsesalen gennem Daisy.

  Sådan finder du en straffesag i Overadmiralitetsretten 1692-1919

  • Der er enkelte Register til justitsprotokol, hvor du kan søge de tiltalte på navne. Ellers må du bladre dig frem i de kronologisk førte Justitsprotokol eller Domprotokol
  • 1722-1732 førtes en Standretsprotokol med Register til standretsprotokol.
  • Sagsakter ses i Justitssager og Overadmiralitetssager.
  Arkivskaber Overadmiralitetsretten
  Arkivserie Register til justitsprotokol
  Justitsprotokol
  Domprotokol
  Register til standretsprotokol
  Standretsprotokol
  Justitssager/Overadmiralitetsretssager

  På nettet eller på læsesalen

  Registre og protokoller er skannede frem til ca. 1800. Find dem i Daisy og læs dem online.. Protokoller efter ca. 1800 og alle sager skal gennem Daisy bestilles frem til læsesalen.

  Sådan finder du en kongelig afgørelse på en straffesag

  Underadmiralitetsrettens og Den kombinerede rets domme kunne ankes direkte til kongen. Sager, som forelagdes kongen, behandledes i Admiralitetet frem til 1746 og herefter af Generalauditøren (Søetaten). I 1871 lagdes Generalauditoriatet for flåden ind under hærens Generalauditør.

  • 1673-1746: Slå op på den dømtes navn i Admiralitetet Register til generalkopibog. Det henviser med sidetal til Generalkopibog.
  • 1746-1870: Find sagen i generalauditøren (Søetaten) 1748-1772 i Generalauditørens betænkninger, 1772-1804 i Indkomne sager, 1804- i Justitsprotokoller.
  • 1871-1919: Find sagen i Generalauditøren, Kopibøger vedr. marinesager, og Udgåede skrivelser vedr. marinesager.
  Arkivskaber Admiralitetet
  Generalauditøren (Søetaten)
  Generalauditøren
  Arkivserie Register til generalkopibog
  Generalkopibog
  Generalauditørens betænkninger
  Indkomne sager
  Justitsprotokoller
  Kopibøger vedr. marinesager
  Udgåede skrivelser vedr. marinesager

  På nettet eller på læsesalen

  Ingen arkivserier er skannede. Find dem i Daisy og bestil pakkerne frem til læsesalen.

 • Efter 1919

  Med retsplejeloven af 1919 overgik behandling af straffesager i hæren og flåden til de almindelige retter.