Konvertering af afleveringspakke til arkiveringsversion

Forskningsdata i form af statistikfiler skal afleveres som en afleveringspakke. Det modtagende arkiv konverterer efterfølgende afleveringspakken til arkiveringsversion.

Hvilke data skal afleveres som en afleveringspakke?

Data som oprindeligt er registreret i statistikprogrammer som SAS, Stata, SPSS eller R eller data i et regneark som har været genstand for statistisk analyse i Excel eller tilsvarende skal afleveres som en afleveringspakke. Krav til en afleveringspakke fremgår af bilag 9 i bekendtgørelse nr. 128 om arkiveringsversioner.

Hvordan ser en arkiveringsversion med data fra statistikfiler ud?

En arkiveringsversion med data fra statistikfiler har samme struktur og indhold som en arkiveringsversion uden dokumenter jf. reglerne i bilag 1-8 i bekendtgørelse nr. 128 om arkiveringsversioner. Derudover er der følgende tilføjelser:

  • en researchIndex.xml.fil jf. punkt 4.C.1.c og 4.C.7.a
  • Elementet ‘TypeOriginal’ i tableIndex.xml filen indeholder dataformatnotationen for variablens oprindelige datatype i statistikfilen eller regnearket.

Konvertering af afleveringspakke til arkiveringsversion

Rigsarkivet har udviklet programmet ASTA til Aflevering af Statistikfiler Til Arkiv. Værktøjet kan anvendes af myndigheder og IT-leverandører til at skabe og validere en afleveringspakke.

Læs mere om ASTA

Der findes også en udvidet version af ASTA kaldet AstaExtended.exe, som kan anvendes af arkivet til at konvertere en afleveringspakke til en arkiveringsversion.

Zip-ikon Download AstaExtended (2.1.1) til Windows

Pdf-ikon Brugervejledning til AstaExtended (version 2.0.0)

+ Åben alle- Luk alle