Vejledning på læsesalen

På læsesalene sidder der personale, der er parat til at hjælpe dig med at finde de rigtige arkivalier og bestille.

Vejledning

På alle Rigsarkivets læsesale sidder der vejledere, der kan hjælpe dig med at:

  • Finde de rigtige arkivalier ved hjælp af Daisy
  • Bruge forskellige hjælpemidler
  • Søge om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt materiale
  • Tyde enkelte ord i tekster skrevet med gotisk håndskrift
  • Afklare ældre ord og begreber

Vejledning i specifikke emner for forskere og studerende

Skal du i gang med et forskningsprojekt, speciale – eller opgaveskrivning? Rigsarkivets arkivarer tilbyder vejledning i særlige emner eller arkivskabere. Der er tale om hjælp til den arkivfaglige del af arbejdet og ikke egentlig projektvejledning. Henvend dig til Rigsarkivet og aftal nærmere.

Hvem forsker i hvad?

Se en oversigt over forskere i Rigsarkivet og hvilke emner de forsker i