Udlændingesager – Kom godt i gang!

Udlændingesager fra 1926-1983 befinder sig hos Rigsarkivet. Sager nyere end 1983 skal findes hos Udlændingestyrelsen.

Det finder du i udlændingesager

Sagerne rummer oplysninger om udlændinge, der arbejdede og opholdte sig i Danmark, fx:

  • Personens navn, fødselsdato og ofte familieforhold
  • Oplysninger om job og opholdssteder i Danmark
  • Oplysninger om opholdsstatus og opholdstilladelse

Her skal du søge

Sager om udlændinge blevet behandlet af en afdeling under Rigspolitichefen kaldet Tilsynet med Udlændinge. Materialet er ikke skannet, men skal søges og bestilles frem til en læsesal via Rigsarkivets arkivdatabase Daisy. Herunder kan du se, hvad du skal søge efter i Daisy, og hvordan du finder frem til sagen.

1926 – 1983

Sådan finder du udlændingesagen hos Tilsynet med Udlændinge:

  1. For at finde en Udlændingesag skal du have et udlændingenummer, også kaldet udl. nummer. Start med at bestille Fødselskartotek eller Navnekartotek frem til læsesalen. I disse vil du finde sagens udlændingenummer. Navnekartoteket er ordnet fonetisk, hvor navnene er gengivet som de udtales, og ikke nødvendigvis som de normalt staves. Det kan derfor være lettere at bruge Fødselskartoteket, hvis du kender fødselsdatoen på den person, du søger.
  2. Udlændingesagerne ligger i arkivserien Udlændingesager (UDL). Sagerne er ordnet efter udlændingenummer.

Arkivskaber
Tilsynet med Udlændinge

Arkivserie
Fødselskartotek for udlændingesager, Navnekartotek for udlændingesager, Udlændingesager (UDL).

I Daisy eller på Arkivalieronline
Materialet skal bestilles i Daisy. Navnekartoteket og Fødselskartoteket skal ses på Rigsarkivets læsesal i København, mens sagen kan bestilles til alle Rigsarkivets læsesale.

Om udlændingesager

I 1926 blev det et krav, at udlændinge skulle have arbejdstilladelse i Danmark, for at kunne opholde sig i landet, og derfra har vi de såkaldte Udlændingesager (UDL). Da Rigspolitiet blev oprettet i 1938 blev Udlændingesagerne overtaget af Rigspolitiets afdeling; Tilsynet med Udlændinge. Alt materialet fra hele perioden er nu lagt ind under arkivskaberen Tilsynet med Udlændinge.

Udlændinge før 1926

Før 1911 var det de lokale byfogeder og herredsfogeder, der havde ansvaret for registreringen af udlændinge. De udstedte opholdsbøger til de udlændinge, der havde fået lov at opholde sig i landet.

I 1911 blev Statspolitiet oprettet og overtog ansvaret for udlændingekontrollen. Her kan du blandt andet finde Visumsager (1918-1939), som er sager over udlændinge, der har søgt visum og opholdstilladelse, Observationssager (1914-1939) omhandlende udlændinge, der var under observation, samt Opholdsbogsager (1914-1926/1940), der drejer sig om udlændinge med opholdsbøger. Disse sager blev efter 1926 efterhånden indlemmet i Udlændingesagerne, hvis sagerne stadig var aktive. Sagerne kan du finde under samme arkivskaber som Udlændingesagerne.

Det må du se

Sager om udlændinges ophold i Danmark indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Ønsker du at se en udlændingesag, der er yngre end 75 år, skal du først søge om adgang. Du kan søge om adgang via Rigsarkivets online ansøgningsskema eller via almindelig brevpost til en af Rigsarkivets afdelinger.

Vi svarer senest 14 dage efter, vi har modtaget din ansøgning.