Udlændingesager – Kom godt i gang!

I 1926 blev det et krav, at udlændinge skulle havde arbejdstilladelse i Danmark, for at kunne opholde sig i landet. Rigspolitichefen, Tilsynet med udlændinge, stod for sagsbehandlingen af de såkaldte udlændingesager. Udlændingesagerne fra 1926-83 befinder sig på Rigsarkivet, København.

Det finder du i udlændingesager

Sagerne rummer oplysninger om udlændinge, der arbejdede i Danmark, fx:

  • Personens navn og fødselsdato
  • Oplysninger om job og opholdssteder i Danmark

Her skal du søge

Det var en afdeling under Rigspolitichefen kaldet Tilsynet med udlændinge, der stod for sagsbehandlingen af udlændingesagerne (eller blot “udl. sager”).

Det skal du vide for at finde en udlændingesag

Sagerne er nummereret fortløbende således at hver sag er forsynet med et såkaldt udl. nummer. Derfor kaldes udlændingesager også for udl. sager.

Du skal kende udl. nummeret for at bestille en udlændingesag. Kender du ikke udl. nummeret findes der en række søgemidler til sagerne.

Registre og søgemidler

Der findes en række søgemidler til udlændingesagerne, hvis du ikke kender udlændingenummeret.

  • Navnekartotek. Bemærk at navnekartoteket er et fonetisk kartotek. Dvs. at kartotekskortene er ordnet efter hvordan navnene lyder, når de udtales og ikke hvordan de staves.
  • Fødselskartotek
  • Journal

På læsesalen

Udlændingesagerne 1926-83 skal benyttes på Rigsarkivets læsesal i København. Du bestiller dem i arkivdatabasen Daisy. Skriv ”Rigspolitichefen, Tilsynet med Udlændinge” i feltet arkivskaber og ”Udlændingesager” i feltet arkivserie.

Udlændinge før 1926

Før 1926 var det de lokale politimester, der stod for registreringen af udlændinge. De udstedte opholdsbøger til de udlændinge, der havde fået lov at opholde sig i landet.

Det må du se – sager om udlændinge

Sager om udlændinges ophold i Danmark indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år. Det betyder, at udlændingesager der endnu ikke er 75 år gamle kun kan benyttes, hvis du har søgt og fået tilladelse til at bruge dem.

Ansøgningen om tilladelse skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev. Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.