Testamenter – Kom godt i gang!

Et testamente er et juridisk bindende dokument, der fortæller, hvad en person ønsker, der skal ske med hans eller hendes ejendele, når personen dør. Testamenter med kongelig konfirmation findes på Rigsarkivet, København. Alle Rigsarkivets læsesale har testamenter fra de lokale myndigheder.

Det finder du i testamenter

I testamenter kan du finde oplysninger om:

 • De personer, der opretter testamente, herunder fødested, alder, bopæl, profession m.v.
 • Arvinger og slægtsforbindelser
 • Formål eller personer, der betænkes i testamentet

Oplysninger om boets indhold findes ikke i testamentet, men kan ses i skiftet efter pågældende.

Det skal du vide for at bruge testamenter

Du skal vide hvor testamentet er oprettet. Det er en fordel at kende datoen for testamentets oprettelse.

Testamenter – her finder du dem

Fra centrale landsdækkende myndigheder

Testamenter fra centrale landsdækkende myndigheder findes på Rigsarkivet, København.

 • Indtil 1848:
  Testamentet findes i Danske Kancellis arkiv
 • 1848-1930:
  Testamentet findes i Justitsministeriets arkiv
 • Efter 1930:
  Testamenterne er endnu ikke afleveret til Rigsarkivet

Fra lokale myndigheder

 • Indtil 1919:
  Testamenter kan findes i skiftemyndighedernes arkiver, dvs. amts-, gods- eller retsbetjentarkiverne. Tinglyste testamenter og testamenter underskrevet af Notarius Publicus findes også i retsbetjentarkiverne. I Sønderjylland findes testamenter frem til 1920 i Amtsretsarkiverne.
 • Efter 1919:
  Tinglyste dokumenter findes i domstolsarkiverne

På læsesalen

Testamenter skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og benyttes på en af Rigsarkivets læsesale.

Det må du se

Testamenter er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Testamenter der er mellem 50 og 75 år kan benyttes efter speciel tilladelse. Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen. Ansøgningen behandles med det samme.

Du kan også søge om tilladelse til at benytte testamenter der er mindre end 50 år gamle. Ansøgningen skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev. Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.