Vejledning i scannede data

Rigsarkivet har scannet de mest anvendte data, der er bevaret på papir, så de er let tilgængelige for alle.

Rigsarkivet har scannet store populationsbaserede serier såsom folketællinger, kirkebøger, skifteprotokoller, dødsattester etc. Vi har lagt over 100 mio. billeder af papirdata i Rigsarkivets databaser. Du kan slå op i de scannede data på Arkivalieronline. Data er ikke indekseret, men ligger som de har ligget i de originale arkivalier, så du skal bladre sig frem til det, der har interesse.

Hvis du for eksempel arbejder med udvikling af automatisk tekstgenkendelse og har brug for at få mange billeder udleveret, så kan du henvende dig til DATA@sa.dk.