Registrering af motorkøretøjer – Kom godt i gang!

Rigsarkivet har protokoller for motorkøretøjer registreret i perioden 1924-1980 (København) eller 1924-1971 (provinsen).

Det finder du i protokollerne

Protokollerne for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer indeholder oplysning om:

 • Løbenummer
 • Registreringsdato
 • Ejerens navn, stilling og adresse
 • Køretøjets betegnelse (bil/motorcykel)
 • Mærke
 • Modelbetegnelse
 • Motornummer
 • Chassisnummer
 • Køretøjets pris (afgiftspligtige værdi)
 • Erlagt omsætningsafgift
 • Anmærkning

I nogle protokoller kan du også finde oplysninger om:

 • Cylinderantal
 • Cylinderdiameter
 • Cylindervolumen
 • Karosseriets typebetegnelse
 • Antal personer bilen har plads til
 • Visse beregningstekniske oplysninger

Man kan ikke finde oplysninger om alle køretøjets ejere eller dets nummerplade.

Det skal du vide

 • Om køretøjet var fritaget for registreringsafgift eller ej
 • Køretøjets registreringsdato
 • Hvor køretøjet blev registreret
 • Motor- eller chassisnummer
 • Ejernavn
 • Bilnavn (fabrikat)

Her skal du søge

Flere myndigheder (arkivskabere) har gennem tiden behandlet registreringen af motorkøretøjer. Protokollerne kan findes i Daisy ved kun at skrive navnet på arkivserien.

+ Åben alle- Luk alle
 • 1924-1971, Motorkøretøjer i provinsen

  Sådan gør du

  Du skal finde den relevante protokol ud fra registreringsdatoen og toldsted. Hvis du ikke har disse oplysninger, kan du bladre dig frem.

  Arkivserie

  Protokol for motorkøretøjer i provinsen

  I Daisy eller på AO

  Protokollerne skal bestilles i Daisy og kan kun ses på læsesalen i København.

 • 1924-1980, Motorkøretøjer i København

  Der findes to typer af protokoller for motorkøretøjerne i København: afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne.

  Sådan gør du

  Du skal finde den relevante protokol ud fra registreringsdatoen. Hvis du ikke har disse oplysninger, kan du bladre dig frem.

  Arkivserie

  • Afgiftsberigtigede motorkøretøjer i København
  • Afgiftsfritagne motorkøretøjer i København
  • Protokol over afgiftsfritagne motorkøretøjer, København, Gamle biler
  • Protokol over afgiftsfritagne motorkøretøjer, København, Ny biler

  I Daisy eller på AO

  Protokollerne skal bestilles i Daisy og kan kun ses på læsesalen i København.

Om registrering af et motorkøretøj

Registreringsafgiften eller toldafgiften blev indført i 1924. De motorkøretøjer, som allerede fandtes, var registreret hos politiet. Disse køretøjer blev ikke straks indført i toldvæsenets bøger, men i løbet af det først års tid blev de ført ind i protokollerne for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer.

Registreringsafgiften udgjorde en bestemt procentdel af køretøjets værdi og blev opkrævet ved toldbehandlingen.

Biler, der blev betalt registreringsafgift for, blev registreret som ’afgiftsberigtigede’. Køretøjer anskaffet til bl.a. staten og til en række erhvervsformål var fritaget for afgift. De blev registreret som ’afgiftsfritagne’.

Følgende motorkøretøjer er fritaget for registreringsafgift:

 • Kongehusets og Statens køretøjer
 • Køretøjer benyttet til: Brandslukning, Ambulancekørsel, Sygetransport, Redningstjeneste, Civilforsvars- og beredskabstjeneste, Rustvognskørsel, Arbejdsredskab, Busser ejet af institutioner, plejehjem, Ældrecentre, Busser til rute- og turistkørsel, køretøjer konstrueret og indrettet til godstransport

Listen over afgiftsfritagne køretøjer er ikke komplet. Du kan læse mere på SKATs hjemmeside.

Registreringsafgiften må ikke forveksles med den afgift, der betales for at få køretøjer omregistreret til en ny ejer.

Det må du se

Protokoller for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer skal være 20 år gamle, før de er tilgængelige.